“Seurat’nın ‘düz yazıyı derinleştirmek’ dediği şeyi hikayede yapmak istiyorum. Bunu az sözcükle nasıl yapabilirim çabası çok vaktimi alıyor. Öyle sözcüklere ihtiyaç duyuyorum ki tek başına birleşik olsun (yoğun), simgecilerin renklerini bir arada kullanmak, böyle sözcüklerin peşinde koşmak, elimdeki fırça değil kalem.” (Saadet Ulçugür Timur).

HAYATI

1926 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. 7 Ekim 1985 günü genç sayılabilecek bir yaşta İstanbul’da hayatını kaybetti. T. Saadet, Saadet Timur imzalarını da kullandı. 1963 yılında edebiyat öğretmeni İsmail Ulçugür ile evlendi ve bu yıldan sonra kaleme aldığı yapıtlarında Saadet Ulçugür imzasını kullandı. 1948’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul’da Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Darüşşafaka Lisesi’nde ardından Ankara’da Tevfik Fikret Lisesi, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve TED Özel Ankara Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Beş buçuk yıl TRT İstanbul Radyosu’nda çalıştı. Burada “Okul Öğrenci Saati” programını hazırlayıp sundu.

Saadet Ulçugür’ün ilk yazısı T Saadet imzası ile 15 Şubat 1943 günü İstanbul dergisinde çıktı; aynı yıl bu dergide şiirleri de yer buldu. Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde röportaj yazıları yayımlandı. Yazarın daha sonra öykü, oyun ve yazıları Seçilmiş Hikayeler, İstanbul, Yelken, Yeditepe, Yeni Ufuklar, Türk Dili, Maya ve Ataç dergilerinde yer aldı.

Saadet Uluçugür, amacını “Seurat’nın ‘düz yazıyı derinleştirmek’ dediği şeyi hikayede yapmak istiyorum” şeklinde ifade etti. Yazar öykülerinde daha çok bireysel sorunları işleyen soyut bir anlatım tarzını benimsedi. Yapıtlarında ayrıca kadınların yaşadığı sorunları da işledi. Uluçugür, çocuk edebiyatı alanında da eserler kaleme aldı. Öykülerinde kısa cümlelerden oluşan, yalın, sade bir dil kullandı. Yine sözcük seçimindeki titizliği ve bazı çağrışımlarla okuyucuyu eserin içine çekti.

ESERLERİ

HİKÂYE:

  • Şeytansız (1958’de)
  • Bu Kadar Değilim (1963’de)
  • Beş Günün Öyküsü (1983)

ÇOCUK ŞİİRİ:

  • Topacım Fır Dönerken (1962’de)

İNCELEME:

  • Nurullah Ataç (1964’de)

KAYNAKÇA: TDE Ansiklopedisi (c. 8, 1976-98), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), Osman Nuri Poyrazoğlu / Yüzyüze Görüşmeler (1997), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Mehmet Aydın / Edebiyatımızda Kadın Şair ve Yazarlar Sözlüğü (2001)

Paylaş