HAYATI

XVIII. yüzyıl halk şairlerinden. Hayatı hakkında bilgimiz yok. Asıl adı Mehmet olan şairin varlığını Edirne’de eğlenceye dalan Sultan II. Mustafa’nın başından geçen bir olay için yazdığı şiir vasıtası ile biliyoruz. Olaya göre Sultan II. Mustafa, Edirne’de eğlencede iken idareyi eline verdiği sadrazamın Şeyhülislam Feyzullah Efendi ve oğullarının elinde oyuncak olmasının, daha sonra gelen sadrazamın öldürülmesin asker arasında yaratmış olduğu huzursuzluğu iyi değerlendiren Rami Mehmet Paşa Cebecileri ayaklandırıp Edirne’ye yürütür. Bu Edirne Olayı III. Ahmet’e tahtın yolunu açacaktır.

ESER ÖRNEKLERİ

I

İstanbul coştu da huruç eyledi
Din davasından kul Padişahım
Bu şehr-i muazzem sana neyledi
Din davasındadır kul Padişahım

Sadra geçirdiğin vezirin Rami
İskerlet Oğlu’dur onu hüddamı
Kurulur meclisi nuş eder camı
Onlar bu iştedir bil Padişahım

Ahdimiz bütündür farig olmayız
Küffara da asla haraç vermeyiz
Bu hususa sana beli demeyiz
Din davasındadır kul Padişahım

Halife olanlar tahtta oturur
Sikkesini yürütür hutbe okutur
Divanı kurulur sorguç takılır
Kullar böyle ister bil Padişahım

Ölür isek şehit kalırsak gazi
Allah’ın emrine cümlemiz razı
Kızılbaş müftüyü o hilebazı
Kullar istemezler bil Padişahım

İsmim Mehmed’dir mahlasım Rıza
Esir olup çektim nice bin cefa
Her ne gelir ise kazaya rıza
Din davasındadır bil Padişahım

KAYNAKÇA: F. M. Köprülü, Türk Saz Şiiri Antolojisi

Paylaş