HAYATI

Şair ve gazeteci. 1888’de Selanik’te dünyaya geldi. 1919’da verem nedeni ile yaşam veda etti. Bazı yapıtlarını Rasim Hikmet imzası ile kaleme aldı. Zekiye Hanım ile tüccar Haşmet Bey’in oğlu; ressam Haşmet Akal’in ise babasıdır.

Çocukluğunda yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile ilk öğrenimini özel derslerle evde tamamlayan Rasim Haşmet, ortaöğrenimini Selanik Fransız Mektebi’nde yaptı. Selanik’te faliyet gösteren Sosyalist Amele Heyet-i Müttehidesi’nin yayın organı olan Amele gazetesinin Türkçe bölümünü Rasim Hikmet ası ile yönetti. Balkan Savaşı sırasında Yunanistan’ın Selanik’i işgal etmesi üzerine İstanbul’a gitti. Hukuk Mektebi’nden mezun olduktan sonra bir süre İzmir’de öğretmen olarak çalıştı. Ardından Konya Sultanisi’nde felsefe derslerini okuttu. Son görev yeri İstanbul’da Gelenbevi Sultanisi oldu.

Yazma tutkusu henüz lise öğrencisiyken başlayan Rasim Haşmet’in şiir ve yazıları Selanik’te yayımlanan Yeni Asır, Bahçe, Genç Kalemler, Yeni Felsefe, Eşref, Musavver Eşref, Rebap, Resimli Kitap, Hale, Tenkit ve Zeka gibi pek çok dergide yer aldı. Haşmet, asıl ününü ise 1910’da Felsefe dergisinde kaleme aldığı “Mezahib-i İçtimaiye” başlıklı yazısı ile kazandı. Rasim Haşmet, Türkiye’nin ilk sosyalist şair ve gazetecisi kabul edilmektedir. İnsanlar, sınıflar, milletler arasında barış ve kardeşliğin kurulması özlemini dile getiren, Türkiye’de sosyalist edebiyatın ilk örnekleri sayılabilecek şiirleri Servet-i Fünun özellikleri taşımasına karşın içerik yönünden yeni bir ses olarak değerlendirilmiştir. Yine sosyalist edebiyatın ilk örnekleri sayılabilecek düzyazıları şiirlerinden çok daha güç olduğu dile getirilmiştir.

KAYNAKÇA: Asım Bezirci / “İlk Sosyalist Şairimiz Rasim Haşmet” (Forum, 1970’te), Mete Tunçay / Türkiye’de Sol Akımlar 1908-1925 (1978’de), A. Cerrahoğlu, Türkiye’de Sosyalizmin Tarihine Katkı (1975’te), S.Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982’de), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (1999’da), TBE Ansiklopedisi (c.2, 2001’de), Güngör Gençay / İki Haşmet (2004’te),  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990’da ve 1998’de) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001’de ve 2004’te) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005’te) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007’de ve  2009’da) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013’te) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013’te)

Paylaş