HAYATI

Şair. 1 Ocak 1946 günü Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. Bazı yapıtlarını Kutlay Özlen imzası ile kaleme aldı. Emine Hanım ve Mehmet Özben’in oğludur.

İlk ve orta okulu Of’ta tamamlayan Raif Özben, Trabzon Erkek Öğretmen Okulu’nu ve Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. 1991 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1967 yılında itibaren Trabzon ve İzmir’de öğretmen ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1994’de kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Yazar, yaşamını halen İstanbul’da sürdürmektedir.

Raif Özben’in ilk şiir ve öyküleri Trabzon’un yerel gazeteleri ve Çakıl dergisinde yayımlandı. Yazarın daha sonra şiir, deneme ve eleştirileri Kıyı, Yazko Edebiyat, Yazko Somut, Varlık, Gösteri, Ayrım, Oluşum ve Ortaklaşa gibi pek çok dergide yer aldı. Öner Civaroğlu’na göre, ““Raif Özben, özellikle modernleşme sürecinde hangi döngüleri yaşadığımızı, çeşitli etkileşimlerle oluşan ortak kültürü ve onun evrilişini tanıma uğraşındadır. Şiirsel izleklerde ve ayrıntılarda keşfettiği kültürel değişim duyarlığını, öteki birçok şair gibi sadece saptamakla yetinmiyor. O duyarlığı örtük bir biçimde –ki şiir yazmasının belki açıklayıcı bir nedenidir bu– irdeliyor ve başka ayrıntılarla “öteki tarih”e ve ayrımlara da dikkat çekiyor.”

Hilmi Yavuz, Raif Özben hakkında şu değerlendirmeyi yapar: “Raif Özben, görünmeyen yaşamların epiğini yazıyor; sıradan insanların, ya da bütün yolculukların bir abonman bileti kadar küçülmüş olan “herkesin” bir “epik söz”e dönüşebileceğini gösteriyor. Raif Özben’in şiiri, “ne yaşamın onlara, ne de onların yaşama yettiği” insanların arkaya itilmiş sözünü öne çıkaran bir şiir. Kısık sesli Ulysses sözü. Belki de anti-epik!”

ESERLERİ

ŞİİR:

  • Sevginin Aktığı Yer (1985’de)
  • Asyalı Ayyaş (2000’de)

İNCELEME:

  • Türkçe Diksiyon (1989’da)
  • Nuran Hariri (2000’de).

KAYNAKÇA: TDE Ansiklopedisi (c. VII, 1976-98), Kim Kimdir (2000), Hayri Kako Yetik / Usta İşi Bir Şiir Kitabı (Cumhuriyet Kitap, 24.8.2000), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001),  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

Paylaş