HAYATI

1943 yılında Ağrı’ya bağlı Sincan Köyü’nde dünyaya geldi. 1963’te Ağrı Lisesi’ni bitirdi. 1970 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Ankara ve Bingöl’de Almanca öğretmeni olarak çalıştı. Bingöl’de görev yaptığı sırada 1971’deki askeri darbe sebebi ile tutuklandı ve öğretmenlikten uzaklaştırıldı. 1974 yılında Danıştay kararı ile yeniden görevine döndü. Ankara’da bir ortaokulda Almanca öğretmenliği yapmaya başlayan yazar, 1978’de kültür ataşesi olarak Almanya’ya gönderildi. Daha sonra memuriyet görevini bırakıp Almanya’ya yerleşti. Halen Almanya’da yaşıyor ve serbest yazarlık yapıyor.

Ömer Polat, köy seyirlik oyunlarından yola çıkarak kaleme aldığı “Aladağlı Miho” ve “804 İşçi” adlı oyunları Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelendi ve büyük bir ilgi ile karşılandı. Eserlerinde Doğu Anadolu insanının gündelik yaşamından seçtiği konuları yerel dilin özelliklerinden yararlanarak işledi. Romanlarında doğu insanının gerek olumsuz doğa koşulları sebebi ile, gerekse toplumsal eşitsizlikler, töresel baskılar ve yoksulluk nedeni ile yaşadığı güç koşulları konu aldı.

Yazarın, “Saragöl” adlı romanın konusu Ağrı ve Süphan dağları arasında bulunan Saragöl köylülerinin toprak sorunudur. Bu romanında yazar hükümetin adamları ile işbirliği içinde bulunan toprak ağası topraklarından sökülüp atılmak istemeyen ve buna karşı direnen köylülerin mücadelesi anlattı. Ömer Polat’ın bir diğer romanı “Mahmudi ve Hazal” ise edebiyat çevrelerince ilgi ile karşılanmışsa da ikinci romanı olan “Saragöl” Fethi Naci’nin anlatımı ile romanı türünü zorlayan şematik eser olarak karşılandı. Polat’in “Dilan” adlı romanı ise 1986 yılında E. Kural tarafından filme alındı.

Ömer Polat, “Aladağlı Miho” adlı oyunu ile 1976’da İsmet Kuntay Tiyatro Ödülünün ve “Dilan” adlı romanı ile de 1977’de Maderalı Roman Ödülünün sahibi oldu.

“Kalktı, bir duvar deliğinden bir kutu aldı. Geldi, yeniden oturdu yerine. Kutuyu açtı. Kutudan ince bir çöple sürme aldı. Önce kara kirpiklerini, sonra gözlerinin dört bir yanını boyadı. Kara gözleri daha bir karalandı. Yeniden yüzüne daldı. Güzelliği aldı götürdü özünü.” (Ömer Polat, Dilan adlı romanından).

ESERLERİ

ROMAN: Mahmudo ile Hazel (1973’de), Sarıgöl (1974’te), Dilan (1976’da)

OYUN: Aladağlı Miho (1977’de), 804 İşçi (Ankara Sanat Tiyatrosunda oynandı, basımı ise yapılmadı).

ÇEVİRİ: Püsküllü Deve – Bir Şeftali Bin Şeftali (Samed Behrengi’den).

Paylaş