HAYATI

Edebiyat tarihçisi. 5 Nisan 1926 günü İstanbul’da dünyaya geldi. Fatma İrfan Hanım ile Mehmet Ziyaeddin Akün’ün oğludur. İlkokulu Beylerbeyi 27. İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi ise Kabataş Erkek Lisesi’nde okudu. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde “Dede Korkut Hikayelerinde Kompozisyon ve Tasvir” başlıklı tez çalışması ile tamamladı. Vatan gazetesinde muhabirlik yapmaya başladı. Daha sonra Kumkapı PTT Meslek Okulu’nda öğretmen olarak çalıştı. 1951’de mezun olduğu bölümde asistan oldu. “Türk Halk Şiirinde Tabiat” konulu doktora çalışması ile 1952’de doktora eğitimini tamamladı. 1954-56 yılları arasında Fransa’da bulundu. Burada Sorbonne Üniversitesinde mukayeseli edebiyat derslerini takip etti. Yurda döndükten sonra bir süre Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’nda edebiyat dersleri verdi. 1959’da doçent ve 1971’de profesör oldu. Uzun yıllar Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi için maddeler kaleme aldı. 1993 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Yayımlanan ilk yapıtı T. Kowalski’den yaptığı “Kuzeydoğu Bulgaristan Türkleri ve Türk Dili” çevirisidir. Bu çeviri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı dergisinin 31 Mart 1949 günü yayımlanan sayısında çıktı. Akün’ün daha sonra çalışmaları Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ile Türkiyat Mecmuası’nda yer aldı. Ömer Faruk Akün, kendi ifadesi ile “Fuad Köprülü yolunda bir çalışma tutumunu” benimseyen, kılı kırk yaran araştırmacılığı ve zengin bibliyografya birikimine dayanan çalışmaları ile adında söz ettirdi.

Ömer Faruk Akün, 1983’te Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. 1984’te ise Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı başkanı oldu. 1989‘da Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumuna bağlı olarak kurulan Evliya Çelebi komis- yonuna üye seçildi. Çok çalışkan bir akademisyen ve Türkolog olan Ömer Faruk Akün, yüzlerce tebliğ sunan ve konferanslar verdi ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfının Türk Kültürüne Hizmet Şükran Ödülünün sahibi oldu.

ESERLERİ

  • Namık Kemal‘in Mektupları (1972’de)
  • Türk Dili Karşısında Türk Münevveri (1982’de)

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Ertuğrul Yaman / Türkiye’deki Türk Dünyası (A. K. Bolaç – A. Esatoğlu ile, 1998)

Paylaş