HAYATI

Şair ve yazar. 11 Eylül 1922’de Üsküdar, İstanbul’da dünyaya geldi. 2 Şubat 2015’te Ankara’da yaşama veda etti. Bazı yapıtlarını Nusret K. Otyam, Nusret Otyam, Nusret Kemal imzalarını kullanarak kaleme aldı. Naciye Hanım ile Eczacı Binbaşı A. Vasıf Otyam’ın oğludur. Besteci Nedim Otyam ağabeyi ve gazeteci, yazar, ressam Fikret Otyam kardeşidir.

İlkokulu Aksaray Cumhuriyet İlkokulu’nda okuyan Nusret Kemal Otyam, orta ve lise eğitimini Konya Lisesi’nde tamamladı (1940). 1946’da İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1946-60 yıllarında Aksaray’da (Niğde’ye bağlı iken), 1960-83 yılları arasında Ankara Demirtepe’de eczane işletti. Nusret Kemal Otyam, Edebiyatçılar Derneği üyesi idi.

Nusret Kemal Otyam, Bir Yolcuya adlı ilk şiirini 1938’de Yedigün dergisinde yayımladı. Sonraki yıllarda yazı ve şiirleri Devrim (1940), İstanbul’da çıkan Yeni Edebiyat (1940-42), İnkılâpçı Gençlik, Serveti Fünun (Uyanış), Yaratış, Varlık, Yeditepe dergilerinde çıkan şiirleriyle tanındı. Ankara’da çıkan Kaynak, Yağmur ve Toprak, İmece, Türkiye Yazıları, Oluşum, Özün, Sesimiz, Anadolu Ekini, Abece, Damar; Trabzon’da çıkan Kıyı gibi pek çok dergi ve Cumhuriyet gazetesinde yer aldı. Otyam, şiirini toplumcu bir temelde inşa etmeye çalışan Nusret Kemal, “Şairin toplumu değiştirme, daha iyiye, daha güzele götürme gibi bir işlevi var.” (Oğan 2006: 20) cevabını vermiştir. 1938’den beri şiir yazmakta olan Nusret Kemal, Türk şiirinin pek çok farklı evreden geçişine şahit olmuşsa da, kendi şiir anlayışında ciddi bir değişikliğe gitmemiştir.

ESERLERİ

Şiir:

 • Barış Güncesi (1963)
 • Truva’nın Kırılası Elleri (1988)
 • Suyüzü (1997)
 • Kıskıvrak (2006).

Piyes:

 • Kavga (1943)
 • Ay Uzak Değil (1967).

Öykü:

 • Ölüm Çemberi (1962 yılında Yenigün’de tefrika; genişletilmiş kitap bas., 1983).

Deneme ve Eleştiri:

 •  Ar Düşü (1965)
 • Güneş ve Bulut – Anılar ve Yazılar (2002).
 • Araştırma ve İnceleme:
 •  Halkçılık ve Köycülük (1934).

Gezi:

 •  Doğayla İç İçe Yaşayan İsveç (Gözlemler-izlenimler, 2006).

Nusret Kemal Otyam’ın Eczacılık ile ilgili de pek çok yapıtı vardır.

KAYNAKÇA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Günel, Burhan (1989). “Nusret Kemal Otyam ile Söyleşi”. Çağdaş Türk Dili. C. 1. S. 12. 594-596. Harmancı, Abdullah (2012). “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair ve Yazarlar”. International Journal of Social Science. Y. 5. S. 1. 157-191.

 

 

 

Paylaş