HAYATI

Edebiyat araştırmacısı. 18 Ocak 1949’da İstanbul’da dünyaya geldi. Kâmile Hanım ile inşaat mühendisi Ekrem Tezcan’ın kızıdır. Orta ve lise eğitimini Arnavutköy Kız Koleji’nde tamamlayan Nüket Esen, Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans, Marmara Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. 1989’dan sonra uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Nüket Esen, aynı bölümünden kendi isteği ile emekliye ayrıldı. İstanbul’da yayımlanan Yaşasın Edebiyat (1997-99) dergisinin danışma kurulu üyeliğini yaptı. Ankara Bilkent Üniversitesi’nin yayımladığı Journal of Turkish Literature’un yayın kurulu üyesi. İstanbul’da yaşıyor.

Nüket Esen’in “Yukarı Sınıftan Son Kuşak Osmanlı Kadınları” başlıklı ilk yazısı 1986’da Tarih ve Toplum dergisinde çıktı. Yazarın sonraki yıllarda yazıları  Yaşasın Edebiyat, Journal of Turkish Literature (Ankara), Journal of Middle Eastern Literatures, Virgül, Journal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları, Kitap-lık, Varlık, Yeni Türkiye, Üçüncü Öyküler, Cumhuriyet Kitap, Adam Öykü, Cogito, Kuram, Türk Dili, Gösteri, Dergâh, Erdem dergilerinde yayımlandı. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 500. Yılında Amerika, Mehmet Akalın Armağanı, Haldun Taner Kitabı, Sosyo- Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi kitapları için bölüm ve madde yazdı. “Türk Romanı’nda İstanbul Ailesi” adlı araştırması Finceye çevrilerek Helsinki’de yayımlandı (1997). O. Pamuk’un Kara Kitap romanı üzerine yazıları ve İ. Melih Devrim’e gönderilen edebiyatçı mektuplarını topladığı kitapları vardır.

ESERLERİ

İnceleme-Araştırma:

  • Türk Romanında Aile Kurumu, İst.: Boğaziçi Üni., 1990
  • Karı Koca Masalı ve Ahmet Mithat Bibliyografyası, (Ahmet Mithat Efendi), İst.: Kaf, 1999
  • Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar, İst.: İletişim, 2006

Derleme:

  • Kara Kitap Üzerine Yazılar, İst.: Can, 1992
  • İki Gözüm, Aziz Kardeşim, Efendim, İst.: YKY, 1995
  • Hayata Bakan Edebiyat Adalet Ağaoğlu’nun Yapıtlarına Eleştirel Yaklaşımlar, (E. Köroğlu’yla) İst.: Boğaziçi Üni., 2003
  • Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, (E. Köroğlu’yla) İst.: Boğaziçi Üni., 2006
  • Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası, (E. Kılıç’la) İst.: İletişim, 2008.

KAYNAKÇA: TBE Ansiklopedisi (2001), TDOE-TDE Ansiklopedisi 2 (2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), BF (9 Nisan 1999)

Paylaş