HAYATI

Araştırmacı yazar ve şair. 13 Mayıs 1955 günü İstanbul’da dünyaya geldi. Adviye Hanım ile işçi Mehmet Azamat’ın oğlu. Eyüp Lisesi’nden mezun olduktan (1974) sonra Yüksek İslam Enstitüsü’ne girdi. 1978’de İÜEF Felsefe Bölümü’nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde memur olarak çalıştı (1978-85), daha sonra Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı (1985). 1996’da doktora çalışmasını burada tamamladı. Halen aynı fakültede öğretim görevlisi. Evli ve yaşamını İstanbul’da sürdürüyor. Azamat, TYB üyesidir.

Nihat Hayri Azamat’ın ilk ürünü olan şiirleri 1973’te Yeni Sanat dergisinde yayımlandı. Daha sonra deneme, eleştiri yazıları ve şiirleri Düşünce, Yeni Sanat, Fikir ve Sanatta Hareket, Dergâh, Yedi İklim gibi dergilerde ve çeşitli gazetelerde yer aldı.

ESERLERİ

Şiir:

  • Fırtınayı Kucaklamak, İst.: Yeni Sanat, 1976
  • Kırklara Karıştı Deniz, İst.: İz, 1996

Çevrimyazı:

  • Anonim Tevârih-i Âl-i Osman, İst.: Marmara Üni. Fen-Edebiyat Fak., 1992.

ESER ÖRNEKLERİ

GÖRDÜM GÖLGELERİN GELDİLER

gördüm

lâ süpürgesi elindeydi gittiğin her yerde ve illâ

gittiğin her yerden gölgelerini topladın

gölgelerin

tamam artık

yolun sonuna vardın   

geldiler

ol da bir bak dediler

defter-i uşşak’ta var mıydı adın

ve gördün

duydular feryâd ü zârın çıkmış âsümâne dek

gölgelerle çok dolaşdın gelmedin divâne tek

bu beyit

kimin için yazılmıştı

anladın ve ağladın

defter-i uşşak’ta var mıydı adın

O DİYAR

  Nâilî’ye

ey azizler

zekât-ı mey verilir

o diyardan gelmiştiniz

ey azizler

düşe kalka bu şehr içre haste-i gam

ve melâl dehlizlerinde kaybolan genci bulmak için gelmiştiniz

ey azizler

siz bütün yaralara merhemsiniz diye başlamak üzereyken söze

aşktır o aşktır aşk demiş gitmiştiniz

artık bu gence

zekât-ı mey verilir

o diyara dek gitmek kaldı

KAYNAKÇA: TDE Ansiklopedisi (I. cilt, 1976), Muhsin Macit / Nihat Hayri Azamat’ın Şiirlerinde Tasavvuf: Kırklara Karıştı Deniz (Seyir, Mayıs-Haziran 1999), TBE Ansiklopedisi (c. 1,  2. bas. 2003), “Azamat, Nihat Hayri”, TDEA, I, 253; Işık, 99; M. Macit, “Nihat Hayri Azamat’ın Şiirlerinde Tasavvuf: Kırklara Karıştı Deniz”, Seyir, S. 9 (Mayıs-Haziran 1999), s. 14-16.

Paylaş