HAYATI

Şair. 1929 yılında Kıbrıs’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladıktan sonra Türkiye’ye giderek (1945) DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1949). Etibank’ta raportör, Londra Büyükelçiliği’nde çevirmen olarak çalıştı. ODTÜ’de öğretim görevlisi olarak İngilizce dersleri verdi (1964-70). Aynı yıllarda Ankara Radyosu’nun İngilizce haber ve program spikerliğini yaptı. Bir dönem Hisar dergisinin yazı işleri müdürlüğü görevini yürüttü. 1970’te Almanya’ya giderek öğretmen olarak görev yaptı. 

Nevzat Yalçın’ın ilk şiirleri Kıbrıs’ta bir dergide çıktı. Şiirleri ve öyküleri Yedigün ve Hisar gibi dergilerde yer aldı. Aşk ve özlem temalarını işlediği şiirlerini önce aruz vezniyle yazarken daha sonra serbest vezne yöneldi.  

“Yazdığı şiirler üzerinde büyük bir titizlikle işlemesini, neticede kendi telâkkisine göre güzeli bulmasını bildiği kadar; inandıklarının tenkidlerini anlayışlı ve makul karşılar. Yalnız tenkid babında fazlasıyla iyimserdir. Aruz vezninin o mutantan tıkırtılarını bir türlü kaybetmek arzusunu hissetmediği halde, şiirlerinin çoğu durgun bir gönlün ifadesi gibidir. Bilhassa aşk şiirleri derinliğinin fazlalığı nispetinde durgundur. Bazen de söyleyeceğinin hepsini söylemekten korkar gibi bambaşka mevzular içinde gayesini arar… Nevzat Yalçın’ın şairliğine örnek işte bu şiirleridir…” (Gültekin Samanoğlu) 

ESERLERİ

Şiir:  

  • A Sokağı, Ank.: Hisar, 1969 
  • Güneş ve Adam, 1977 
  • Daha Yeni Daha Yakın, Bonn: Önel Verlag, 1991 
  • En Eski En Uzak, Bonn: Önel Verlag, 1991.  

Oyun:  

  • Bunalım, 1980 

ESER ÖRNEKLERİ

BİR GÜN 

Bir gün tepemizde görür müyüz pır pır 
Maviye kanat vuran gün aydınlarla 
Teğetler çizdiğini üveyiklerin 
Apak kumruların 
Bir gün görür müyüz Tornadoların turnalara 
Fantomların yeryüzünde faytonlara 
Yenik ve güçsüz 
Ve de gülünç düştüğünü 
Çorak yüreklerde bir gün görür müyüz 
Görkemli ana toprak gibi 
Yeşilin sevincinde boy boy sevgilerin 
Bire bin verdiğini 
Altın terazilerde ah görür müyüz 

Nimetini yeniden böldüğünü Tanrının 
Ve her damla göz yaşında çocukların 
Bir aynadan güldüğünü 

KAYNAKÇA: G. Sâmanoğlu, “Hisar’dan Portreler V: Nevzat Yalçın”, Hisar, S. 23 (Mart 1952); Necatigil, İsimler, 385; Karaalioğlu, 610-611; “Yalçın, Nevzat”, TDEA, VIII, 553, Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009). 

Paylaş