Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/turkede/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5079
Necat Birinci Kimdir? Hayatı ve Eserleri | Türk Edebiyatçılar İnternet Ansiklopedisi
HAYATI

Edebiyat tarihi araştırmacısı. 5 Kasım 1943’te Trabzon’un Sürmene ilçesinde dünyaya geldi. Sürmene’de başladığı ilköğrenimini sırası ile Fatih ve Fethiye ilkokullarında tamamladı. Ortaokulu Rami Ortaokulu’nda, liseyi ise Eyüp Lisesi’nde okuyan Necat Birinci, 1968’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra sırası ile Akçaabat Lisesi’nde, Haydarpaşa Teknik Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 1978’de İstanbul Üniversitesi’nde okutmanlık yapmaya başlayan yazar, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda asistan olarak akademik hayatına başladı. “Menemenlizade Mehmed Tahir” başlıklı tez çalışması ile 1981’de doktor unvanı aldı. 1990’da doçent, 1996’da profesör oldu.

Necat Birinci’nin çalışmaları 1979’dan itibaren Kubbealtı Akademi Mecmuası, Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Tarih ve Medeniyet, Edebiyat Gazetesi, Yönelişler, Boğaziçi,  Türk Kültürü Araştırmaları, İlmî Araştırmalar dergi ve gazeteleri ile Atatürk’e Armağan (1981), Şükrü Elçin’e Armağan (1983), Mehmet Kaplan’a Armağan (l984), Ölümünün 25. Yılında Yahya Kemal Beyatlı (1983), Doğumunun l00. Yılında Yahya Kemal Beyatlı  (l984), Yahya Kemal Beyatlı Semineri Bildirileri (1985), Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri (1991), Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri (1998) gibi pek çok dergi, kitap ve gazetede yayımlandı.

ESERLERİ

Araştırma-İnceleme:

 • Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal (2 cilt, komisyon, l98l),
 • Atatürk Devri Fikir Hayatı (2 cilt, komisyon, l98l)
 • Atatürk Devri Türk Edebiyatı (2 cilt, komisyon, l982)
 • Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (1985)
 • Kırım Zafernâmesi – İnceleme – Metin (l988)
 • İstanbul Ufku (l994)
 • Edebiyat Üzerine İncelemeler (2000).

Biyografi:

 • Nabizâde Nazım (l987)
 • Ruşen Eşref Ünaydın (l988)
 • Menemenlizâde Mehmet Tahir (l988)
 • Faruk Nafiz – Hayatı ve Eserleri (l993).

Ders Kitabı:

 • Temel Türkçe Sözlük (c. I-II, A-L, komisyon, 1985)
 • Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yükseköğretim Öğrencileri İçin (komisyon, l990),
 • Edebiyat I-II-III-IV (Liseler İçin, Prof. Dr. Kemâl Yavuz, Doç. Dr. Kâzım Yetiş ile, l992)
 • Türk Dili-Kompozisyon  (komisyon, l993)
 • Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri (1996)
 • İmla Kılavuzu (Komisyon, 2000).

Derleme:

 • Ruşen Eşref Ünay-dın’dan Seçmeler (1982)
 • Cenab Şahabeddin’in Bütün Şiirleri (komisyon, l984)
 • Atatürk Şiirleri Antolojisi (Prof. Dr. Mehmet Kaplan ile birlikte, l986)
 • Türk Kahramanlık Şiirleri Antolojisi (l987)
 • İmlâ Kılavuzu (komisyon, 1996)
 • Güzel Yazılar-Oğuzdan Bugüne (komisyon, 1996)
 • Güzel Yazılar-Hikâyeler (2 cilt, komisyon, 1996)
 • Güzel Yazılar-Kısa Oyunlar (komisyon, 1996)
 • Güzel Yazılar-Şiirler (komisyon, 1997)
 • Güzel Yazılar-Mektuplar (komisyon, 1997)
 • Güzel Yazılar-Gezi-Hatıra (komisyon, 1997)
 • Güzel Yazılar-Röportajlar (komisyon, 1997).
 • Yayına Hazırlama (Ahmet Midhat Efendi’den):
 • Cinli Han (2000)
 • Felâtun Bey ile Rakım Efendi (2000)
 • Müşahedat (2000).

Yayına Hazırlama (Ruşen Eşref Ünaydın’dan, Dr. Nuri Sağlam ile):

 • Diyorlar ki (2001)
 • Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülâkat-I (2001)
 • Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülâkat-II (2001)
 • Atatürk’ün Hastalığı-Prof. Dr. Nihad Reşad Belger’le Mülâkat (2001)
 • Çanakkale’de Savaşanlar Dediler ki (2001)
 • Geçmiş Günler (2001)
 • Ayrılıklar (2001)
 • Boğaziçi Yakından (2001)
 • Boğaziçi Uzaktan (2001)
 • Tevfik Fikret-Hayatına Dair Hatıralar (2001)
 • Reşat Nuri İçin-Elâ Güntekin’e Hatıralar (2001)
 • İki Saltanat Arasında (2001)
 • Galatasaray ve Futbol-Hatıralar (2001)
 • Atatürk’ü Özleyiş-Hatıralar (2001)
 • Atatürk Devri Hatıraları (2001)
 • Türk Dili Tetkik Cemiyeti Kurulduğundan İlk Kurultaya Kadar -Hatıralar (2001)
 • Atatürk-Tarih ve Dil Kurumları-Hatıralar (2001)
 • Atatürk ve Millî Tesanüt (2001)
 • İstiklâl Yolunda (2001)
 • Acıklı Günler (2001)
 • Hikâyeler (2001)
 • Damla Damla (2001)
 • Çocuk Şiirleri (2001)
 • Çocuk Hikâyeleri (Andersen)’in Masalları (Fransızca’dan çev. Ruşen Eşref, 2001)
 • Beyaz Geceler (çev. Ruşen Eşref, 2001)
 • Diğer Hikâyeler (2001)
 • Âdem Oğlu Bir Peygamberin Tarihi (çev. Ruşen Eşref (2001)
 • Düello (çev.. Ruşen Eşref, 2001)
 • Napoleon (2001)
 • Çoban Şiirleri-Bükolikler (2001)
 • Fransa’da Ârî Dillere Tekaddüm Etmiş Olan Lehçenin Turanî Menşei (2001)
 • Yazılar-I (2001)
 • Yazılar-II  (2001).
Paylaş