HAYATI

Türk şair ve diplomat. 1 Eylül 1929 günü Ankara’da dünyaya geldi. Tam adı Nazmi Vildan Akıman. Bazı yapıtlarını Vildan Yusufoğlu imzası ile kaleme aldı. Yegane Selma Hanım ile yazar Osman Veliyet Akıman’ın oğludur. Sadrazam Mustafa Naili Paşa büyük dedesi, Osmanlı döneminde Paris büyükelçiliği görevinde bulunmuş olan Osman Veliyettin Paşa ise dedesidir.

Ortaöğrenimini English High School ve Şişli Terakki Lisesi’nde bitiren Nazmi Akıman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ise Columbia Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültelerinde yüksek öğrenimini tamamladı. Daha sonra Birleşmiş Milletler Daimi Misyonunda Başkatip, NATO nezdinde bulunan delegeliğimizde müsteşarlık, CENTO’da genel sekreter yardımcılığı, Dış İşleri Bakanlığı sözcülüğü ve büyükelçilik yaptı. Daha sonra 1980-1981 yılları arasında Küba’da Havana Büyükelçisi olarak görev yaptı. 1981-1984 arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Bakanlık Sözcüsü); 1984-89 arasında Atina Büyükelçisi; 1989-90 arasında da Madrid Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. Bu son görevinden kendi isteği ile emekliye ayrıldı. 1994 yılından sonra uzun yıllar özel bir şirketin yönetim kurulunda murahhas üye olarak bulundu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde “Türkiye Dış Siyatesi” ve “Türk Yunan İlişkileri” konularında dersler verdi. Cumhuriyet gazetesinde haftalık dış politik yazıları kaleme aldı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok konferansta bildiriler sundu.

Nazmi Akıman’ın ilk şiiri “Gece ve Şeytan” İstanbul dergisinin 1 Nisan 1945 günü çıkan sayısında yayımlandı. Daha sonra şiirleri ve İngiliz ve Amerikan edebiyatından yaptığı çevirileri başta Yücel ve Varlık dergileri olmak üzere pek çok yayın organında yer aldı. Akıman’ın şiirlerinde, bireysel duyarlılık ile alışılmışın dışında kalan buluşlar, içten söyleyişlerle yansıtmaya çalıştığı belirtildi. Nazmi Akıman’ın yapıtlarından bazıları ise Yunanca başta olmak üzere farklı dillere çevrildi. Şair, halen yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir.

ESERLERİ

ŞİİR:

  • Yeni Eylüller (1972’de)
  • Eylüller (1984’de)

ÇEVİRİ:

  • Misafir (E. Caldwell, 1953’de)
  • Yağmur (S. Maugham, 1953’de)
  • Kilimanjaro’nun Karları (E. Hemingway, 1959’da)
  • Morgue Sokağı Cinayeti (E. A. Poe, 1962’de)

KAYNAKÇA: Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999’da), TBE Ansiklopedisi (2001’de), Veysel Gültaş / Kadı Burhaneddin‘den Günümüze Hukukçu Şairler Antolojisi (2003’de), Sabahattin Teoman (Varlık, Ağustos 1972’de), ilhan Geçer (Hisar, Ağustos 1972’’de)

 

Paylaş