“Sende doğdum sende ölmek isterim ey vatanım.. Eylerim arz-ı turabında gömülsün bu tenim” (Naum Faik Palak)

HAYATI

Diyarbakırlı, dünyanın her yerinde adı duyulmuş; fakat kendi ülkesinde pek tanınmayan bir dilbilimci olan Naum Faik Palak, 1868 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. 1930 yılının 5 Şubat günü New York’ta yakalandığı zatürre hastalığı sebebi ile hayatını kaybetti. İlk, orta öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. 1881’de başladığı lise öğrenimin sırasında Arapça, Farsça, Türkçe, Süryanice ve Fransızca dillerinin yanı sıra matematik ve musiki öğrendi. Eğitimini tamamladıktan sonra mensubu olduğu Süryani cemiyeti içinde başta Diyarbakır ve Malatya olmak üzere pek çok ilde tam yirmi dört yıl öğretmenlik yaptı.1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra kurulan İntibah derneğine üye oldu ve bu dernekte aktif görev aldı. 1909’da ise ilk Süryanice gazete olan “Kevkib Medinho” (Şark Yıldızı) adlı gazeteyi çıkarmaya başladı. 1912’de Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. New York’ta Türkçe, Arapça ve Süryanice dillerinde yayın yapan haftalık Mezopotamya adlı gazeteyi çıkardı. Daha sonra yine Süryani dilinde yayın yapan İttihad dergisini çıkardı ve bu dergi ile Mezopotamya gazetesinin yayın çizgisini devam ettirmeye çalıştı. Kabri New York’tadır.

“Naum Faik’in basın yayın faaliyetleri o dönemde İstanbul’da başlayan ve Anadolu’ya yayılan modernleşmenin sonucudur aslında. Naum Faik, Süryani topluluğunu bir arada tutabilmenin yolunu arıyor. Naum Faik’i bütün dünya tanıyor. Tanımayan bir, varsa o da Diyarbakırlıdır.” (Elif Görgü)

ESERLERİ

İNCELEME-ARAŞTIRMA: Mezopotamya’da Konuşulan Arapça Halk Dilindeki Süryanice Kelimeler, Türk Dilinde Süryanice Kelimeler, Ermenice ve Kürtçede Süryanice Kelimeler, Farsçada Süryanice Kelimeler, İngilizcede Süryanice Kelimeler, Süryanice Dilinde Yunanca Kelimeler, Konuşmalar-Hitabeler-Vaazlar (Arapça, Türkçe, Süryanice olarak çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmaları), Edebî ve Dinî Seçme Yazılar (Süryanice), Lübnanlı Şair Halim Efendi’nin Halk Dilinin Arapça Kamusu Eserlerine Reddiye (Sözü geçen sözlükteki yanlışlar ve eksikler), Mezopotamya’nın Tarihi ve Coğrafyası, Arap Kamuslarında Farsça ve Yunanca Olarak Gösterilen Bazı Kelimelerin Süryanice Olduğuna Dair, Amerika’ya Hicret Eden Süryanilerin Tarihi, Arap Dili Grameri Üzerine Mülâhazalar, Diyarbakır Şehrinde Arapça Konuşan Halk Dilindeki Argo, Süryanice-Türkçe Takvim, Nusaybin ve Urfa’daki Süryanilere Ait Eski Mektepler Tarihi, V. Asırda Yetişen Süryanî Âlimlerinden Suruçlu Yakub’un Hayatı.

ANTOLOJİ-DERLEME: Hazineler (İlk çağlardan kendi zamanına kadar Süryanî kiliselerinde söylenen ilâhîler seçkisi), Güzel Kokulu Çiçekler-Yani Arapça ve Süryanice Emsali Fıkralar, Seçme Millî Yazılar (Süryanice), Süryanice-Arapça-Türkçe Marşlar.

SÖZLÜK: Kitab-ı Mukaddes’in Süryanice Lûgatı (Diğer adı: Kitab-ı Mukaddes’te Geçen Kelimeler Kamusu), Arapça – Süryanice Lûgat, Süryani Büyüklerine Müellierine Tarih ve Edebiyatına Ait Kamusü’l A’lâm.

DERS KİTABI: Süryanice Okuma Kitabı (İlkokullar için), Süryanice Muhtasar Hesap Kitabı (İlkokullar için), Süryanice Muhtasar Coğrafya Kitabı (İlkokullar için).

ÇEVİRİ: Ebû’l Farac’ın Gül Kasidesi’nin Türkçe Tercümesi, Ömer Hayyam’ın Rübaiyatının Süryaniceye Tercümesi.

 

Paylaş