Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/turkede/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5079
Namık Ekrem Kimdir? Hayatı ve Eserleri | Türk Edebiyatçılar İnternet Ansiklopedisi
 • HAYATI

Şair ve yazar. 1878’de Şanlıurfa’da dünyaya geldi. 1917’de Irak, Kerkük’te yaşama veda etti. Mezarı Kerkük Ali Paşa Camii mezarlığındadır. Âyanzade Mehmet Sürur Efendi’nin oğludur. Şiir ve yazılarında Âyanzade Namık Ekrem, N. Ekrem, Ekrem Nadir, Hoca Ziya, Birecikli Namık Ekrem, Bir Meftun-i Gül, Zahir, Zeki ve Bir Muhibb-i Medeniyet gibi imzalar kullandı. Birecik Rüştiyesi’ni, Halep İdadisi’ni, İstanbul’da Mühendishane Mektebi’ni ve Darülmuallimin’i bitirdi. Makriköy, Mercan ve başka liselerde matematik öğretmeni olarak çalıştı. Erzurum, Van, Bitlis bölgesinde maarif müfettişi olarak görev yaptı. Kerkük Sultanisi müdürlüğü görevini sürdürürken tifodan hayatını kaybetti.

Namık Ekrem, İstanbul’da yayımlanan Avam gazetesinin bir dönem başyazarlığını yaptı. Hatipliği ile
de tanınmıştır. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Namık Ekrem’in şiirlerinde Fuzuli etkisinin yanı sıra Namık Kemal, Hâmit, Recaizade ekolünden gelen etkiler de görülmektedir. II. Meşrutiyet sonrasında yayımladığı eserlerinde, meşrutiyet fikrini halka anlatmayı esas aldı ve bu amaçla yazıdığı şiirlerini İnkılâp (1324/1908), Yâdigâr (1325/1909), Zafer-i Hürriyet (1325/1909), Osmanlı Ordusuna “10” Temmuz Hatırası (1325/1909) ve Şi’r-i Hakikat (1330) adıyla kitaplaştırdı.

ESERLERİ
 • Dibace-i Aşkımdan, İst.: Saryan Mtb., 1319/1903
 • Bahar-ı Edep, İst.: Matbaa-i Kütüphane-i Cihan, 1321/1905
 • Zevahir-i Pejmürde, İst.: Gayret Ktp., 1321/1905
 • Japonlar, İst.: Hanımlara Mahsus Gazete Mtb., 1322/1906
 • Nasayih, İst.: Asır Mtb., 1322/1906
 • Fevaid, İst.: Asır Mtb., 1322/1906; Marifet, İst., 1907
 • İnkılap, İst.: Ruşen Mtb., 1324/1908
 • On Temmuz Hatırası, İst.: Ruşen Mtb., 1325/1909
 • Zafer-i Hürriyet, İst.: Ruşen Mtb., 1325/1909
 • Makalat-ı Güzide, İst.: Şirket-i Mürettibiye Mtb., 1325/1909
 • Mebahis-i Müfide, İst.: İkbal-i Millet Mtb., 1325/1909
 • Maskat-ı Re’sim yahut Birecik, İst.: Ruşen Mtb., 1325/1909
 • Hicran, İst.: Ruşen Mtb., 1326/1910
 • Layiha: Devr-i İstibdadda Atebe-i Şahaneye, İst.: İkbal-i Millet Mtb., 1326/1910
 • Maarif, İst.: İkbal-i Millet Mtb., 1326/1910
 • Anadolu’da Bir Cevelan, İst.: Necm-i İstikbal Mtb., 1327/1911
 • Şi’r-i Hakikat, İst.: Hikmet Matbaa-i İslamiyesi, 1332/1914
 • Ah Vatan; Nuhbe-i Kavaid, İst.: Asır Mtb., ty; Faideli Türkçe Sarf.

KAYNAKÇA: V. Kankılıç, Kerkük’te Yatan Bir Türk Şairi Birecikli Namık Ekrem: Hayatı, Şahsiyeti ve
Eserleri, Birecik, 1967; ay, “Namık Ekrem (Ayanzâde)”, TDEA, VI, 510, Ayata, Yunus (2002). Âyanzade Namık Ekrem Hayatı, Sanatı ve Eserleri. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi,  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Paylaş