HAYATI

Felsefeci, araştırmacı-yazar ve şair. 24 Kasım 1896’da Kütahya’da dünyaya geldi. 24 Ağustos 1953 günü İstanbul’da yaşama veda etti. İlk ve orta eğitimini Kütahya’da tamamlayan Namdar Rahmi Karatay, liseyi Konya’da bitirdi. Daha sonra Konya ve Afyon’da öğretmenlik yaptı. 1925 yılında Paris’e gitti ve burada Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe öğrenimi gördü. Karatay, yurda döndükten sonra Konya ve Bursa liseleri ile Gazi Eğitim Enstitüsü’nde felsefe öğretmeni olarak çalıştı.

Namdar Rahmi Karatay’ın gençlik yıllarından itibaren şiir ve yazıları Konya’da çıkan Uçak dergisi, Babalık gazetesi ile Afyon gazeteleri Nur, Milli Mecmua, Uludağ ve arkadaşı Naci Fikret ile birlikte 1925-29 yılları arasında toplam elli dokuz sayı yayımladıkları Yeni Fikir dergisinde yer aldı. Karatay, yapıtlarında Batı felsefe sistemlerinden bazılarının ilk savunan, tanıtan yazıları ve hiciv türünde kaleme aldığı yapıtları ile adından söz ettirdi.  Namdar Rahmi Karatay, hiciv türünde kaleme almış olduğu yapıtlarında halkın gündelik yaşamına girmiş olan deyimlerden yararlanır ve ülke gerçeklerini en yalın bir dil ile gözler önüne serer.

Doğan Hızlan, Namdar Rahmi Karatay hakkında: “Başka kimsenin yazısında adı anılmamış. Günübirlik yaşayan toplumun unutulanlar listesi uzundur. (…) Hicivlerini halk deyimleri üzerine kurmuş. Şiirinin yaygınlık kazanmasının bir sırrı da burda. Keskin, ardında bir yaşama felsefesi olan toplumsal hicvin en usta örneklerini vermiş.” değerlendirmesini yapmıştır.  Hasan Pulur ise Karatay’ı: “Namdar Rahmi, hakkı yenen bir hiciv şairi, heccavdır, 1930 ve 1950 arasında yazdıkları pek bilinmez, duyulup yayılmamıştır” sözleri ile anlatmıştır.

ESERLERİ

  • Felsefi Meslekler Vekabüleri (1932)
  • Namık Kemal ve İdealizmi (1941)
  • Yazma Dersleri (1945
  •  Kitaplarımın Hikâyesi (1952)
  • Geçti Bor’un Pazarı (şiirler, 1952),
  • Paris Mektupları.

KAYNAKÇA: Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TDE Ansiklopedisi (c. 5, 1976), Mehmet Ergün / Utangaç Bir “Kitap tutkunu” (Virgül, Kasım 2000), TBE Ansiklopedisi (2001), Hasan Pulur / Hiciv ve Düzen (Milliyet, 12.4.2002), Doğan Hızlan / Tek Şiiriyle Hatırladıklarımız (Hürriyet, 7.7.2002), Ata Karatay’ın Mektubu, ),İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

Paylaş