HAYATI

Şair. 30 Ağustos 1916’da Zonguldak’ta dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul’da yaşama veda etti. Ayşe Hanım ile Mustafa Memik’in oğlu. İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden (1936) sonra AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (1940) bitirdi. Anadolu’nun çeşitli ilçelerinde kaymakamlık yaptıktan sonra Kırklareli ve Bitlis valiliklerinde bulundu. Rubai ve gazel tarzında yazdığı şiirleriyle tanındı. Bu tarzda yazdığı bazı şiirler Milli Kültür dergisinde yayımlandı. “Her dilberi sevdik neme lazım demedik” dizeleriyle başlayan rubaisi İ. Baha Sürelsan tarafından bestelendi. 

ESERLERİ

Şiir:  

  • Neslimizin Masalı (Şiirler, Rubailer, Tahmis ve Gazeller), Çanakkale: İl Mtb., 1961 

ESER ÖRNEKLERİ

GAZELLER

Edebî susmayı derpiş eden âhir konuşur, / Kimi nikbin kimi hiçran ile kaahir konuşur;

Ne çıkar: “maraz-ı hacetde sükût ikrar”sa, / Ehli teyid-i muhabbet, diye zâhir konuşur.

Söz gümüşdür, sükut altın sözü gerçek lâkin, /Nice üstad-ı tekellüm de cevâhir konuşur;

Geceler bir sonu gelmez çiledir uşşaka, / Her seher aldanarak Zühre’ye Tâhir konuşur;

Süzülüp gamlı hazan akşamı gül bahçesine,/Hazzı hicranda duyan bülbül-i sâhir konuşur;

Çok zaman Tahir’e şan vermez olur insanlık,/ Söz bizim cedlere düştükçe mefâhir konuşur.

Eski bir çeşmede, bir kubbede, rengin çini’de / Bir büyük sır gibi hâlâ o meşâhir konuşur.

Benzemek lafz ile eslafa ne mümkin / Nail, Şiir erbabı Fuzuli gibi mâhir konuşur.”

YAHYA ÇAVUŞ

“Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş’tular

Tam üç alayla burada gönülden vuruştular

Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri

Allah’ı arzu ettiler, akşama kavuştular”

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Paylaş