HAYATI

Şair. 16 Ağustos 1916 günü Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dünyaya geldi. 15 Şubat 1986’da İstanbul’da yaşama veda etti. Ayşe Sıdıka Hanım ile avukat Mustafa Lütfi Onat’ın oğludur.

Ortaöğrenimini 1938’de Konya Erkek Lisesi’nde tamamlayan Muvaffak Sami Onat, 1941’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören Onat, bir süre Maliye Bakanlığı ile İstanbul Defterdarlığı’nda çalıştı. Ardından Çalışma Bakanlığı’nda çalışmaya başlayan şair, 1947-51 yılları arasında Konya ve İstanbul müfettişliği; Ankara şube müdürlüğü ile genel müdürlük görevlerinde bulundu. 1971’de Danıştay üyeliğine seçildi. 1985’te kendi isteği ile emekliye ayrıldı ve Ankara’ya yerleşti. Muvaffak Sami Onat, Türk Dil Kurumu üyesiydi. Evli ve bir çocuk babasıydı.

Muvaffak Sami Onat’ın şiir ve yazıları 1936’dan itibaren Serveti-Fünun Uyanış, Varlık, İnkılapçı Gençlik, Sanat ve Edebiyat, Şadırvan ve Hisar gibi pek çok dergide yer aldı. Onat’ın ilk dönem şiirlerinde içe dönük bir anlayışla halk şiirine yakın mistik eserler verdi. Sonraki yıllarda kaleme aldığı şiirlerinde ise serbest ölçüye yönelerek, dışa dönük şiirler kaleme aldı. Şükran Kurdakul’un anlatımı ile “şiirlerinde temiz bir dil örgüsü içinde ve kimi zaman Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çocuk ve Allah şiirlerinden çağrışımlar yaratan bir duygu şairi olarak” kabul edildi.

ESERLERİ

ŞİİR:

  • Vazo, İstanbul, Rıza Koşkun Matbaası, 1941’de
  • Yaratılış(Cosmogonie Destanı), Ankara, İdeal Matbaası, 1942’de
  • Gel Gör Ki, İstanbul, Reklam B, 1948’de
  • Hibiskus Çiçekleri, İstanbul, 1984’te
  • Şiirler (Bütün Şiileri, F. Zeid’in desenleri ile), Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1984’te

DİĞER ESERLERİ:

  • İzahlı Yıllık Ücretli İzin Kanunu ve Talimatnamesi, (E. Onbulak ile birlikte), Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1960’da

KAYNAKÇA: DE Ansiklopedisi (c. 7, 1976-98), Yurt Ansiklopedisi (c. VIII, 1982-83), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001), Veysel Gültaş / Kadı Burhaneddin’den Günümüze Hukukçu Şairler Antolojisi (2003),  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

 

Paylaş