HAYATI

Araştırmacı-yazar. 1886’da İstanbul’da dünyaya geldi. 17 Ocak 1958’de İstanbul’da yaşama veda etti. Orta eğitimini Halep ve Manastır rüştiyelerinde tamamlayan Mustafa Şekip Tunç, 1908’de Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu. Daha sonra Balıkesir Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yapmaya başladı. 1910’da devlet tarafından İsviçre’ye gönderilen yazar, burada psikoloji ve pedagoji eğitimi aldı. 1914’te yurda döndükten sonra İstanbul Kız Öğretmen Okulu’nda psikoloji ve pedagoji derslerini okutmaya başladı. Daha sonra yeni açılan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’ne doçent olarak atandı. 1919’da profesör oldu. Bir süre de İlahiyat Fakültesi’nde görev yapan Mustafa Şekip Tunç, 1951’de kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Yazı ve makalelerini Dergah, İnsan, Ağaç, Çığır, Türk Düşüncesi ve Cumhuriyet gibi pek çok dergi ve gazetede yayımladı. Yazar, Türk Tarih Cemiyeti, Türk Felsefe Derneği ve Belgrat merkezli Uluslararası Felsefe Deneği üyesiydi.

Mustafa Şekip Tunç, Cumhuriyet’in ilanından sonra psikoloji sahasının en önemli temsilcilerinden biriydi. Onun, Ruhiyat Dersleri, Terakki Fikrinin Menşe ve Tekamülü, İnsan Ruhu Üzerinde Gezintiler, Bir Din Felsefesine Doğru adlı telif eserleri dışında Bergson’dan, Freud’tan ve diğer Avrupa yazarlarından pek çok eseri Türk diline kazandığı çevirileri vardır.

ESERLERİ

Araştırma-İnceleme:

 • Ruhiyat Dersleri (1919)
 • Ruhiyat Derslerine Lahika (1920)
 • Gülmek Nedir, Kime Gülüyoruz? (1921)
 • Ruhiyat (1924)
 • Felsefe Dersleri (1924)
 • Felsefe-i Din (1927)
 • Terakki Fikrinin Menşe ve Tekâmülü (1928)
 • Yeni Türk Kadını ve Ruhi Münasebetleri (1939)
 • Üç Zihniyet (1940)
 • İnsan Ruhu Üzerinde Gezintiler (1943)
 • Ruh Âleminde (1945)
 • Fikir Sohbetleri (1948)
 • Çin Felsefesinin Kaynakları, Psikolojiye Giriş (1949)
 • Psikoloji Dersleri (1950)
 • Bir Din Felsefesine Doğru (1959).

Çeviri:

 • Geçici (François Coppée’dan, 1910)
 • Ruhiyat (Hermann Ebbinghaus’tan, 1914)
 • Mülahhas Ruhiyat (Hermann Ebbinghaus’tan, 1919)
 • Hissiyat Ruhiyatı (Théodule Ribot’tan, 1919)
 • İhtiraslar Üzerine Bir Tecrübe-i Kalemiyye (Théodule Ribot’tan, 1920)
 • Terbiye Musahabeleri (William James’ten, 1923)
 • Manevi Kudrete Dair Birkaç Konferans (Henri Bergson’dan, 1923)
 • Psikanalize Dair Beş Konferans (Sigmund Freud’dan, 1926)
 • Psikoloji (Georges Dwelshauvers’tan, 1928)
 • Yaratıcı Muhayyile Hakkında Bir Kalem Tecrübesi (Théodule Ribot’tan, 1932)
 • İtiyat Kanunları (William James’ten, 1934)
 • Hayatın Tekâmülü (Henri Bergson’dan, 1934)
 • Ruhiyat Musahabeleri (William James’ten, 1937)
 • Muasır Fransız Psikolojisi (Georges Dwelshauvers’tan, 1940)
 • Gülme (Henri Bergson’dan, 1945)
 • Yaratıcı Tekâmül (Henri Bergson’dan, 1947)
 • Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri (Henri Bergson’dan, 1950).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

Paylaş