HAYATI

Gazeteci-yazar. 1894 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1 Temmuz 1973 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Bazı eserlerinde Ali Fuat Aksaçlı, Cem Oyaoğlu, Hulusi Kodaman, Pervin Safa, Sabit Çelebi, Süha Bülent, Babacan, Candarer, Çağanöz, Çapanzade, Falaka, Hüseyin Rüştü Tırpan, Necip Nevrak, Neyyir Selman, Pervin Safa, Şaziye Süleyman, Tarım Dede, Tırpan, Köpük, Deli Fişek, Torpil ve Canciğer imzalarını kullandı. “Mirasyedi” namıyla bilinen Şüra’yı Devlet azası Çapanoğlu Süleyman Bey ile Zekiye Hanım’ın oğludur. Saint Josept Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini Üsküdar İdadisi’nde tamamladı. Daha sonra Darülfünun’da eğitim göremeye başladı ancak bu okulada öğrenci iken Birinci Dünya Savaşı’nıj başlaması nedeni ile öğrenimini yarıda bırakıp orduya katıldı. Babasının yakın ahbaplarından şair Mehmet Celal Bey’den edebiyat, Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi Bey’den felsefe ve İslam tarihi dersleri aldı. Fransız konuşan Rum bir hanımdan Fransızca öğrendi.

Gazetecilik sevgisinin babasının yakını olan Ahmet Rasim Efendi’den aldı ve ilk yazısı onun aracılığı ile 13 yaşındayken Şebab gazetesinde yayımlandı. Daha sonra pek çok gazetede çalıştı. Hemen hemen her konuda yazılar kaleme aldı. Elli yılı aşan gazetecilik yaşamı boyunca  çeşitli gazetelerde düzeltmenlik, sekreterlik ve yöneticilik yaptı. Mehmet Ziver Bey ve gazeteci Ali Nejat ile 1953’te Tatlı Sert adlı bir mizah gazetesi, Ferdi Öner ile birlikte Hür Türkiye adlı aylık bir dergi çıkardı.

Hayatını kalemi ile kazanan Münir Süleyman Çapanoğlu, kendi deyişi ile “fıkra, roman, röportaj; folklor tetkikleri, tarih etütleri, fenni bahisler; ciddi, mizahi, zamana, işe, isteğe göre her şey” hakkında pek çok yapıt meydana getirdi.

ESERLERİ

ROMAN:

 • Siyahlar İçinde (1916’da)
 • Karacakoncolos (1916’da).

DENEME:

 • Bizde Kadınlık (1916’da).

HİKÂYE:

 • Düğün Gecesi (1918’de)
 • Günahtan Sonra (1918’de).

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

 • Basın Tarihimizde İlave (1960’da)
 • Basın Tarihine Dair Bilgiler ve Hatıralar (1962’de)
 • Basın Tarihimizde Parazitler (1962’de)
 • İdeal Gazeteci Efendi Babamız Ahmet Midhat (1964’te)
 • Türkiye’de Sosyalizm Hareketleri ve Sosyalist Hilmi (1964’te)
 • Basın Tarihimizde Mizah Dergileri (1970’te).

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

 

Paylaş