Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/turkede/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5079
Muidi Kimdir? Hayatı ve Eserleri | Türk Edebiyatçılar İnternet Ansiklopedisi
HAYATI

Divan şairi. Doğum tarihi bilinmeyen Muidi’nin Üsküp, Kalkandelen’de dünyaya geldiği biliniyor. 1566’da vefat etmiştir. Asıl adı Mehmet’tir. Zenbilli Ali Çelebi’nin yardımcısı (muid) olduğu için Muidi mahlasını almıştır.  Koruyucusunun oğlu Fazıl Çelebi’nin de yakın dostuydu. Sehi’ye göre, onun ölümünde “buna bir perişanlık arız oldu. İlmi çalışmalarından ve eğlenceden elini eteğini çekerek” hacca gitti. “Dönüşünde Rodos adasında tekaüd olmayı arzu etti.” Bursalı Mehmet Tahir’de Muidi’nin Mısır’da öldüğünü dile getirir.

Hamse sahibi olduğu belirtilen Muidi’nin Hüsrev ü Şirin, Gül Ü Nevruz, Vamık u Azra, Şem ü Pervane adlı mesnevileri bilinmektedir. Bir beyit:

Meyi ider her gördüğüne bir akar sudur heman

Şivesi ancak banadır vaz geldim sevmezin

ESERLERİ
  • Divan
  • Hüsrev ü Şirin
  • Gül Ü Nevruz
  • Vamık u Azra
  • Şem ü Pervane
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZEL I

Çünki yarum bivefadur vaz geldüm sevmezin

Bivefa sevmek hatadur vaz geldüm sevmezin

*

Meyl eder her gördügine bir akar sudur heman

Şivesi ancak banadur vaz geldüm sevmezin

*

Düşmene uyup çün her can ahdin gözlemez

Terkin urmak revadur vaz geldüm sevmezin

*

Gah girye gah nale muhabbet gah gam

Bana bunlar ne beladur vaz geldüm sevmezin

*

Bu gönül mehparelerine yüz uğradamaz

Tali’im gayet karadur vaz geldüm sevmezin

*

Ey Muidi bi-bedeldür misli yok yarun veli

Bi-vefa sevmek hatadur vaz geldüm sevmezin

GAZEL II

Bir büt-i nakkaşı sevdüm kim fedadur can ana

El anun tasvirine hayran u ben hayran ona

*

Hükmi geçmez kimsenün virane gönlüm tahtına

Ol peri-peyker hayalidür bugün sultan ana

*

Bilmezem esrar-ı aşkı yara kim şerh eyleye

Bir peridür bakıcak hayran olur insan ana

*

Bende tedbir-i beden yok tutma nabzım ey tabib

Yardur derdüm bilürsen edegör derman ana

*

İd-i vasla irgürüp kurban edersin aşıkı

Ey Muidi bir degül olsun feda bin cana sana

GAZEL III

Dil n’ider küĥl-i Śıfāhān’ı ki izüŋ tozı var

N’oldı bį-çāre nažarsuz degül āħir gözi var

*

Geh baŋa yüz görür ol serv gehį düşmenüme

Gül-i raǾnā gibi kim her ŧarafa bir yüzi var

*

Ġam-ı zülfüŋ çekeyin mihr ideşāyed yanaġuŋ

Bu cihāndur güzelüm her gicenüŋ gündüzi var

*

Ķan olur ortada iy dōst lebüŋle ķadeĥüŋ

Aġız aġıza virüp söyleşicek ne sözi var

*

Gözi yaşıyla Muidi śıġamaz bir yirde

Gitdi gün ŧoġmadı başına aceb yılduzı var

KAYNAKÇA: https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/59883,kalkandelenli-mu39idi-divanipdf.pdf?

Paylaş