HAYATI

Dil araştırmacısı. 1925’te Gürcistan, Ahıska’nın Ahılkelek kazasına bağlı Gögye köyünde dünyaya geldi. 7 Ocak 1995’te zatürre nedeni ile İstanbul’da yaşama veda etti. 6 Ocak 1995 Cuma günü öldü. 9 Ocak Pazartesi günü Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Babası Haydar Bey, annesi Name Hanım’dır. Kemaloğulları diye bilinen aile Azerbaycan coğrafyasında yerleşik bulunan ve Terekeme diye de anılan Karapapak Türkleri’ndendir.

1925’te Türkiye’ye göç eden bir aileden gelen Muharrem Ergin, ilk ve orta öğrenimini ailesinin yerleştirildiği Muş’ta okudu. Liseyi Balıkesir’de parasız yatılı olarak tamamladı. 1947’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Reşit Rahmeti Arat, Ahmet Caferoğlu, İsmail Hikmet Ertaylan, Ali Nihad Tarlan, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi Türk edebiyatının pek çok önemli isminden ders alma fırsatı oldu. Mezun olduktan sonra bir süre edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 1950’de mezun olduğu bölüme asistan alındı. R. Rahmeti Arat’ın danışmanlığında hazırladığı Dede Korkut Kitabı’nın karşılaştırmalı metniyle 1954’te doktor, yine Dede Korkut Kitabı’nın gramer ve sözlüğüyle 1962’de doçent oldu.

Muharrem Ergin’in özellikle Türk edebiyatı ve dili üzerine kaleme aldığı yazıları ı Orhun, Altın Işık, Azerbaycan Yurt Bilgisi, Türk Dili, Türk Kültürü, Türk Edebiyatı, Kubbealtı Akademi Mecmuası gibi dergilerde ve Orta Doğu, Tercüman, Türkiye gibi pek çok gazetede yer aldı. Eski Türk Dili alanında yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren Muharrem Ergin,  İstanbul Aydınlar Ocağı yöneticileri arasında yer aldı. Türk-İslâm-Batı Sentezi görüşünün önde gelen savunucularından oldu.

ÖDÜLLER
  • Türkiye Millî Kültür Vakfı, Aydınlar Ocağı Şeref Armağanı
  • Milletlerarası Türkoloji Kongresi gibi kuruluşlar tarafından şeref armağanı ile ödüllendirildi.
ESERLERİ
  • Türk Dil Bilgisi (1958)
  • Osmanlıca Dersleri (1958, 1963)
  • Orhun Abideleri (1970)
  • Azerî Türkçesi (1971)
  • Türkiye’nin Bugünkü Meseleleri (1973)
  • Türkler’in Soy Kütüğü (Şecere-i Terakime, 1974)
  • Milliyetçiler Birleşiniz (1976)
  • Türk Dili I, II (ders kitabı, 1976-77

KAYNAKÇA: Gülşen Seyhan Alışık, “Görkemli Âlim Muharrem Ergin Beğ”, a.e., s. 10-25; Zeynep Korkmaz, “Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Meslek Arkadaşlığı ve Türk Diline Yaptığı Hizmetler”, TDl., sy. 651 (2006), s. 249-253; Özcan Tabaklar, “Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Fikrî Yazıları”, TDED, XXXIV (2006), s. 171-176; Hatice Tören, “Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Milli Kültür ve Milli Eğitim ile İlgili Görüşleri”, a.e., s. 205-210.

Paylaş