HAYATI

Oyun yazarı ve tiyatro eleştirmeni. Fecr-i Ati topluluğunun kurucularından biri olan Ragıp Müfit, 1887’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1917’de İstanbul’da henüz otuz üç yaşındayken veremden yaşama veda etti. Meclis-i Maarif reisi Haydar Efendi’nin torunu ve İkinci Ceza Mahkemesi reisi İbrahim Bey’in oğludur.

Ortaöğrenimini 1908’de Galatasaray Sultanisi’nde tamamlayan Müfit Ratip, Evkaf Nezareti’nde mütercimlik ve Evkaf Müzesi’nde başkatiplik gibi görevlerde bulundu. Edebiyat yaşamına mensur şiirler ile girmiş; sonraki yıllarda Refik Halit Karay ile birlikte yazdıkları Tiryaki Hasa Paşa, Kanije Müdafaası gibi oyunlar kaleme aldı.

Asıl düzyazı şiirleri ile dikkat çeken Müfit Ratip, sonraki yıllarda çalışmalarını tiyatro üzerine yoğunlaştırdı. “Sayfiyede”, “Zincir”, “Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Müdafaası” oyunlarını kaleme aldı. Bunlardan “Zincir” Burhanettin Topluluğu, “Kanije Müdafaası” ise Minakyan Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelendi. Yazdığı oyunlarında toplumun içinde bulunduğu sosyal sorunlara dikkat çekti.

Müfit Ratip’in asıl çalışmaları Fecr-i Ati hareketinin ilk çıkışlarını yaptığı günlerde kaleme aldığı makale ve eleştiri yazıları olmuş; Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı uzun bir yazı ile Fecr-i Ati hareketinin sözcülüğünü yapmıştır. Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi’nde de onun imzası bulunmaktadır.

Şiir, eleştiri ve tiyatro oyunlarının yanı sıra Batı edebiyatından pek çok eseri Türk diline kazandıran Müfit Ratip, “Bir Sukut-u Natamah” (G de Gaillavet ile R de Flers), “Kadın Pençesi” ( H. Bernstein), “Bir Buhran” (H. Bernstein), “Büyük Gece” (L. Kampf) gibi oyunları Türkçeye çevirip sahneledi. Tiyatro eleştirileri Musavver Muhit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap, Musavver Tiyatro Mecmuası, Aşiyan ve Hak gibi pek çok dergi ve gazetede yer aldı.

ESERLERİ

TELİF ESERLERİ:

 • Sayfiyede
 • Kanije Müdafaası ve Tiryaki Hasan Paşa (Refik Halit Karay ile beraber kaleme almışlardır.)
 • Zincir
 • Zeki Çocuk

ADAPTE ESERLERİ

 • Bir Sükut-ı Nâ-tamam (Dört perdelik bir komedi)
 • Bir Buhran
 • Kadın Pençesi
 • Büyük Gece
 • Hücum
 • Hırsız
 • Namus

ÇEVİRİ:

 • Güzel Dost (Maupassant’ın Bel Ami adlı romanı)

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013) Nevsal-i Millî (s. 125, 1914), Metin And / Tanzimat ve Meşrutiyet’te Tiyatro Yazarlığı (Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, c. 6, 1986), Metin And / Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu (1971), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TDE Ansiklopedisi (c. 6), TBE Ansiklopedisi (2001),

Paylaş