1929 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1949 yılında Amerikan Kız Koleji’ni bitirdikten sonra 1953’te Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra aynı bölümün Amerikan Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. Burada iki yıl Prof. Swerengen ile çalıştı. “Garp Ocaklarının Amerika ile Olan İlişkileri” adlı tez çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi DTCF’de ve Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Mine Erol, 1988’de profesör oldu.

1960-61 yıllından Fulbright Bursu ile ABD’de çalışmalar yaptı. 1975’te Arit Bursu ile yeniden ABD’ye gitti. 1996 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih ve DTCF Tarih Araştırmaları dergilerinde yayınlanan makalelerinde Amerika-Cezayir, Amerika-Trablusgarb, Amerika-Tunus ilişkilerini inceledi. Çeşitli yerlerde değişik konularda yedi sergi düzenledi. Bilimsel çalışmalarını yanı sıra şiirleri de bulunmaktadır.

ESERLERİ: Osmanlı İmparatorluğunda Kâğıt Para (1970), Türkiye’de Amerikan Mandası Meselesi (1972), Osmanlı İmparatorluğu’nun Amerika Büyükelçisi Rüstem Bey (1973), Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Amerika’nın Türkiye’ye Karşı Tutumu (1976), Osmanlı İmparatorluğunun ABD ile Yaptığı Ticaret Anlaşmaları (1987).

Paylaş