HAYATI

Edebiyat araştırmacısı. 1940’ta Van’a bağlı Saray ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Saray’da ortaokulu ise Özalp’te tamamladı. 1961’de Van Atatürk Lisesi’ni bitiren Mikail Bayram, 1966’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden “Zerdüşt ve Avestası” başlıklı tez çalışması ile mezun oldu. “Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde Bulunan Farsça El Yazması Eserler” konusundaki teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1975’te İstanbul Üniversitesi’nde Prof. Dr. Tahsin Yazıcı’nın gözetiminde kaleme aldığı “Şeyh Nasriru’ddin Mahmat El-Hoyi (Ahi Evren)’nin Hayatı” adlı doktora tezini tamamlayarak doktor unvanı aldı. Ortaöğrenim ve üniversite dönemlerinde bir süre medrese öğrenimini de gören Mikail Bayram, bu eğitimi sırasında Arapça ve Farsça dillerini öğrendi. 1990’da Doçent, 1996’da ise profesör olan yazar, halen Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

1966’da Adana Kız Lisesi’nde din kültürü öğretmeni olarak çalışmaya başlayan Mikail Bayram, sonraki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak Konya Yüksek İslam Enstitüsü’ne  (şimdiki Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Fars Dili ve Edebiyatı öğretim görevlisi olarak atandı. 1973’te askerliğini tamamladıktan sonra üç yıl kadar önce Kayseri ardından da Konya’da İlahiyat Fakülteleri’nde Fars Dili ve İslam Tarihi derslerini okuttu. 1979’da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, daha sonra da yanı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne atandı. Mikail Bayram, bu dönemde iki yıl süre ile Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak “Türkiye Yazma Eserler Toplu Kataloğu’nun hazırlanma çalışmalarına katıldı. Yine bu dönemde İslam Konferansı temsilcisi olarak Konya ve çevresindeki kütüphanelerde bulunan tabiat bilimleri ile ilgili il yazmaları kataloğunu hazırladı.

Mikail Bayram’ın bazıları Arapça ve Farsça dillerinde kaleme alınan yüzden fazla makalesi 1981’den itibaren Hareket, Hak, Söz, S.Ü Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Belleten, Osmanlı Araştırmaları, Cem, Tarih ve Toplum, Türk Araştırmaları, İran Mecelle-i Maarif gibi pek çok dergide yer aldı. Mikail Bayram’ın bilimsel makalelerinin yanı sıra eski şiir geleneğine bağlı kalarak Sanayi Mahlası ile Azeri Türkçesi, Farsça ve Anadolu Türkçesiyle kaleme alınmış kasideler, gazeller, rubailer ve mesnevilerden oluşan bir de divanı bulunmaktadır.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA ve İNCELEME:

  • Konya Yusuf Ağa Kütüphanesindeki Farsça Yazma Eserler Kataloğu (1971)
  • Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu (1991)
  • Anadoluda Telif Edilen İlk Eser Keşfu’l- Akabe (1991)
  • Fatma Bacı ve Baciyanı Rum (Anadolu Bacıları Teşkilatı, 2. bas., 1994)
  • Ahi Evren ve Tasavvu Düşüncenin Esasları (1995)
  • Ahi Evren İmamın Boyutları (1996)
  • Sarayi Divaniçesi (1997)
  • Fil Olayının Mahiyeti ve Fil Suresi (2. bas., 1998)
  • Şeyh Evhadüdin Hamid El Kirmani ve Evhadiyye Hareketi (2. bas., 1999).

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

 

 

Paylaş