1861’de Diyarbakır’da dünyaya geldi. 1930 yılında hayatını kaybetti.

1889 yılından itibaren İnos, Sofulu, Mürtefe, Karyol ve Meis ve Laros’da kaymakamlık yaptı. Daha sonra mutasarrıflığa terfi ederek Limni ve Ergani mutasarrıfı olarak göre yaptı. Edirne’de vali yardımcısı iken emekli oldu.

ESERLERİ:

Cenâb-ı Peygamber-i Zîşân (Hz. Muhammed) Tarafından Müsâadât ve Himayeyi Hâvî Hıristiyanlara İhsan Buyurulan Ahidnâme-i Mübareke (1908), Ef’âl-i Semâiyenin Tasri (Fransızca, Semai Fiillerin Çekimi, 1886).

ÇEVİRİ (Shakespeare’den): Romeo ve Jülyet Faciası (1886), Sehiv Komedyası (1886), Verona’nın İki Asilzadesi (1886), Otello (1912)

Paylaş