HAYATI

24 Ocak 1947 günü Bursa’da dünyaya geldi. Tam adı Mehmet Metin Güven’dir. İlk şiirlerinde Berşan Onursal ve Yeni Ortam gazetesindeki siyasi yazılarında Önder Adalı imzasını kullandı. Bursa Ticaret Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar Bursa ve Trabzon’da öğretmen olarak çalıştı. 1996 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Daha sonra Ankara’da Yenieylem dergisinin yazı kurulu üyeliği ile Bursa’da Yeni Dönem gazetesinin yazı işleri müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1985 yılında gizli örgüt iddiası ile DGM’de yargılandı ve aklandı.

Metin Güven’in ilk yazısı 1968’de Soyut dergisinde yayımlandı. Daha sonra yapıtları Soyut, Gösteri, Yazko Edebiyat, Somut, Yansıma, Yeni Düşün, Papirüs, Yeni Biçem ve Adam Sanat’ta yer buldu. Tarihsel, toplumsal ve güncel konuları yalın bir dil ile işlediği, bütünlüklü ve sağlam bir şiir kurgusu oluşturduğu kabul edildi.

Türkiye Yazarlar Sendikası ve Edebiyatçılar Derneği üyesi olan Metin Güven, “Dala Yakın, Yaprağa Uzak” adlı yapıtı ile 1991’de Vedat Güner Şiir Ödülünün sahibi oldu.

“Metin Güven şiirinde izlekler, temelde masumluk ve acı izlekleri çevresinde toplanır. Masumluk ve acı arasında ibre izlek, aşktır. Yer yer, şair, doğal öğelere sığınır, rüzğar olur. (…) Metin Güven’de kedi önemli bir izlektir. Bu izlek ben ve sevgilinin çocuk yüzüdür. Gezgin olan bir sevgilinin yanında gezdirdiği bir aygıtıdır. (…) Yılan Metin Güven’de sevgilinin başka adıdır. Yangın acının başka adıdır. (…) Cehennem acının başka adıdır. (…) İzlendiği gibi Metin Güven şiirinde izlekler sınırlıdır, birbirine dönüşür durur, anlamsal açıdan zenginleşemez. Kavramsal olarak dar bir alanda debelenir onun şiiri. Hatta ele alınan kavramlarda bile bir ayrıntılaşmaya, okuru anlamsal bir kente taşımaya tanık olamayız. (…) Metin Güven, şiir kitaplarını adlaştırmada çok yoğunlaşmış ve şiirsel adlar bulmuş. Ama ne yazık ki bu şiir kitabı adlarına uygun şiirler üretememiş. Bu yazıda seçilmiş alıntılar dikkate alındığında Metin Güven şiirinde sevebileceğiniz imgeler, şiirsel kırpıntılar bulabilirsiniz. Bunlar zaman zaman sizde hayku tadı bırakabilirler. Bu bir bakıma bir iki dizeye sığınan şarkı sözlerine benzetilebilir. Sonuç olarak galiba, Metin Güven’e gereken miyop bir okuyucu.” (Mustafa Durak)

ESERLERİ

ŞİİR: Ömrüm Geçen Bir Sağnak Gibi (1981), Güvercin Yüreğinde Gül Renkli Çocuklar (1982), Ten ve Gül (1985), Yaz Biliyor Herşeyi (1985), Lâl Olsun, Ölsün (1985), Dala Yakın Yaprağa Uzak (1994), Yarasa Karnında Aşk (1994), Suları Unutan Gölge (1994), Aşk Bitti, Akşam Sürüyor (1995), Gece Müziği (1996), Gül Yok Artık (1996), Geriye Söz Kalır (1997), Unutmak İyidir, Elmas ve Dantel (seçme şiirler, 1997).

Paylaş