HAYATI

8 Ağustos 1945 günü Tokat’ın Zile ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Zile, Ankara ve Tokat’ta tamamladı. 1970’de Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. Lisans öğrenimini 1986’da Malatya İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Yurdun çeşitli illerinde ilk, ortaokul ile liselerde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi ile İnönü Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve yönetici olarak çalıştı. 1988 yılından sonra İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halk Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevliliği yaptı. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası pek çok sempozyuma katıldı, tebliğler sundu.

Mehmet Yardımcı’nın, yazı ve şiirlerini Tercüman İnci Eki, Hisar, Zile Postası, Çağıltı, Sanat, Kıyı, Varlık, Erciyes, Millî Folklor, İçel Kültürü, Türk Dili, Ozanca, Halk Kültürü, Tarla, Tokat Kültür Sanat, Ozanca, Türk Folkloru, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler, Millî Folklor, Tokat, İş Bankası Kültür Sanat Dergisi, Türk Dünyası gibi dergiler ile Prof. Dr. O. Nedim Tuna Armağanı, Prof. Dr. Saim Sakaoglu 55. Yıl Armağanı (1994), 50. Kültür ve Sanat Yılında Dr. Mehmet Önder’e Armağan (1998) gibi armağan kitaplarda yer aldı.

İLESAM, Edebiyatçılar Derneği, Türk Folklor Araştırmaları Kurumu, KIBATEK üyesi olan Mehmet Yardımcı,  1966’da Tokat Halkevi Hikâye Yazma Birincilik Ödülünün, 1982’de MEB Ögretmen Konulu Şiir Yarışması İkincilik Ödülünün, 1985’te Tercüman Gazetesi Büyük Şiir Yarışması İkincilik Ödülünün ve Türkülerin Hikâyeleri Yazı Yarışması Üçüncülük Ödülünün (Mersin), 1986’da Sabri Akay Şiir Yarışması İkincilik Ödülünün(Zonguldak), 1988’de Yunus Emre Şiir Yarışması Birincilik Ödülünün(Eskişehir), 1990’da İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülünün, 1992’de Hatay Folkloru Araştırmaları Kurumu Şiir Yarışması Mansiyon Ödülünün, 1993’te “Anniversary Fest of Humanist International” Şiir Yarışması Jüri Özel Ödülünün (İsveç), 1994’te İznik Şiir Yarışması Birincilik Ödülünün ve TRT Diyarbakır Radyosu Öğretmenler Günü Şiir Yarışması Birincilik Ödülünün 1995’te TBMM 75. Yıl Ulusal Egemenlik Destan Yarışması Üçüncülük Ödülünün sahibi oldu.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-DERLEME:

 • Yüzyıllar Boyu Zileli Halk Ozanları (1983)
 • Zileli Fedai (H. İvgin’le birlikte, 1983), Zileli Âşık Sel Necmi (H. İvgin’le birlikte, 1988)
 • Efsanelerimiz (Prof. Dr. C. Kavcar’la, 1988)
 • Zileli Âşık Tâlibi (1989)
 • Prof. Dr. O. Nedim Tuna Armağanı (Komisyonla, 1989)
 • Malatya İli Folklor Bibliyografyası (1990)
 • Halkbilim ve Edebiyat Yazıları (1993)
 • Hekimhan Folkloru ve Hekimhanlı Halk Şairleri (Prof. Dr. O. Kazancı ile, 1993)
 • Türkçe’de Seslerle İlgili Kurallar ve Noktalama İşaretleri (1996)
 • Yaşayan Malatya Masalları (1996)
 • Zileli Âşık Ceyhuni ve Diğer Ceyhuniler (H. İvgin’le, 1996)
 • Türk Kültürü Araştırmaları (Mehmet Önder Armağanı, 1997)
 • Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri-Âşık Şiiri-Tekke Şiiri (1998)
 • Halkbilimi ve Edebiyat Araştırmaları (1998)
 • Destanlar (2000), Hekimhanlı Esirî (2000)
 • Malatya Mutfak Kültürü (Komisyon, 2001)
 • Destanlar (2002)
 • Başlangıcından Günümüze Türk Edebiyatı (2003)
 • Âşık Edebiyatı Araştırmaları (2003)
 • Türk Halk Edebiyatında Nesir (2004)
 • Başlangıcından Günümüze Türk Halk Şiiri (2000)
 • On Altıncı Yüzyıldan Günümüze İz Bırakan Zileli Şairler (2004).

ŞİİR:

 • Sevgi Eylemi (1974)
 • Görünüm (1975)
 • Kurtuluş Savaşı Destanı (1983)
 • Sevda Çiçeği (1989)
 • Kerem İçimde Yandı (1993)
 • Yunuslama (2002)

DERS KİTABI:

 • Anadolu Öğretmen Liseleri İçin Çocuk Edebiyatı (H. Tuncer’le birlikte, 2000)
 • Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı (H. Tuncer’le birlikte, 2000)
 • Yazılı Anlatım İlkeleri-Ses ve Şekil Bilgisi (2001).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), İsa Kayacan / Tanıdığımız Ozanlar (Ferman Gazetesi Sanat Sayfası, 8.10.1973).

Paylaş