HAYATI

Halk bilimci, yazar ve şair. 1905 yılında Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Mahmutgazi Köyü’nde dünyaya geldi. 1985’te Ankara’da yaşama veda etti. Antalya ve İzmir öğretmen okullarında okudu (1922-27), DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1940). “Ankara Örencik ve Ahi Köylerinin Türküleri” konulu teziyle lisans çalışmasını, “Mahmutgazi Köyü’nde Halk Edebiyatı” konulu teziyle doktorasını tamamladı. Çeşitli illerde ilkokul öğretmenliği ve yöneticilik (1927-40), köy enstitülerinde öğretmenlik ve yöneticilik (1940-42). DTCF’de asistanlık, Harp Akademisi Yüksek Levazım Okulu’nda Türkçe öğretmenliği, MEB’de şube müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretmenlik yaptı. TDK ve Folklor Araştırmaları Kurumu üyesi. Yazmaya A. K. Tecer’in teşvikiyle başladı. TDK’nın çıkardığı “Türkçe Sözlük” ve “Söylev”in hazırlanışına katıldı, Halkevleri’nin yayını Ülkü dergisinin 3 yıl yazı işleri müdürlüğünü yürüttü, MEB’in çıkardığı “Köy Yayımları” dizisini yönetti (1947-50).

ESERLERİ

Halkbilim:

  • Köyden Şiirler, Ank.: Doğuş Mtb., 1943
  • Çoban Armağanı, (öyküler) Ank.: Zerbemat, 1944
  • Ankara Örencik ve Ahi Köylerinin Türküleri, Ank.: Halkevi, 1945
  • Malatya’dan Derlenmiş Masallar, Ank.: Halkbilgisi ve Halk Edebiyatı Yayınları, 1946
  • Eğlenceli Hikâyeler, Ank.: Ar B., 1946
  • Mehmet ile Gülsün: Bir Kahramanlık Hikâyesi, Ank.: CHP Halkevleri, 1947
  • Karacaoğlan, Ank.: MEB, 1948
  • İstiklal Savaşı, (B. Alpkan ile) Ank.: MEB, 1948

KAYNAKÇA: Türker Acaroğlu / Türk Folkloru-Belleten I (1986), TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Paylaş