HAYATI

1871 yılında Beşiktaş/İstanbul’da dünyaya geldi. 1922 senesinde İstanbul’da hayatını kaybetti. Karahisarlı Avanzade Süleyman Bey’in oğludur. 1890 yılında Beşiktaş’ta Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra 1893 senesinde Tıbbiye Mektebi’nin eczacılık bölümünden mezun oldu. Bir süre Haydarpaşa ve Yıldız hastanelerinde görev yaptı. Çeşitli dergilerde yazılar kaleme almaya, kitaplar yayımlayama başladı. 1902 yılı sonlarına doğru yönetmeye başladığı Musavver Terakki dergisinin Rus-Japon savaşı ile ilgili olarak yaptığı yayım Rusya’nın tepkisini çektiği için 1903’te Kudüs’e sürgün edildi. Burada dört yıl kadar kalan Mehmet Süleyman 1907’de Kahire’ye kaçtı. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra İstanbul’a döndü ve ardından yüzbaşı rütbesi ile Sıhhiye-i Askeriye Tercüme ve İstatistik kısmına memur olarak atandı. Mehmet Süleyman 1912 yılında binbaşı oldu ve Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi’nde ecza müfettişi olarak çalışmaya başladı.

Mehmet Süleyman (Avanzade) bir yandan da Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye adlı derginin yayımını üstlendi. Bu dönemde yayımladığı dergilerden Afiyet sekiz bin, Güzel Prenses ise on iki bin tiraja ulaştı. 1918 yılında çocuklara yönelik Hür Çocuk isimli bir dergi çıkardı. Ahmet Mithat’ı izleyerek başta sağlık olmak üzere hemen hemen her konuda (polisiye romanlar, yemek kitapları, atasözü kitapları, tarih incelemeleri vb) halka yönelik kitaplar yazdı ve halk için yabancı kaynakları Türkçe diline kazandırdı. Mehmet Süleyman (Avanzade) ayrıca kadınlar iki yıl süreli olan Nevsal-i Nisvan dergisini çıkardı.

Mehmet Süleyman (Avanzade) halka yönelik olan çalışmaları ile döneminde büyük bir boşluğu doldurdu. Yine telif ve çeviri olmak üzere Türk diline yüz otuzun üzerinde eser kazandırdı.

Mehmet Süleyman’ın (Avanzade) kabri Karacaahmet Mezarlığı’ndadır.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Muharrir Kadınlar (1892), Musavver Fenni Eğlenceler (1. ve 2. Kısımlar 1892, 3. Kısım, 1894), Çocuklara Mahsus Hikâye Cüzdanı (1896), Receb’in Nişanlısı (1898), Ahrar mı, İttihat mı (1911), Gençlerde İstimna Bilyed (1912), Eczacılara Mahsus Muhtıra (1913), Ayna ile Keşf-i İstikbal (1914), İdrar Tahlili (1914), Kısır Kadınlar (1914), Kızları Nasıl Evlendirmeli (1914), Musavver ve Mükemmel Kıyafetname (1914), Rehber-i Muamelat-ı Zevciye (1914), Tılsım, Sihir, Büyü: Bizdeki Tesirat ve Tatbikat (1914), Aza Seğirmesi (1915), Aile Aşçısı – 100 Türlü Çorba Pişirmek Usülü (1919), Alman Kadınları (1919), Almanlar Gibi Kuvvetli ve Uzun Boylu Nasıl Olmalı (1919), Almanya Tarihi (1919), Baha ile Şeka (1919), Gözlerdeki Esara ve Göz Hıfzıssıhası (1919), İngiliz Kadınları (1919), Kuvvet İlaçları (1919), Semirmek Usulleri ve Zayamak Çareleri (1919).

ÇEVİRİ: Seller (V. Hugo’dan, 1911), Monte Kristo (A. Dumas Pere’den, 1911)

 

 

 

 

Paylaş