1897’de Elazığ’da dünyaya geldi. 1976’da hayatını kaybetti. Yobaz takma adını da kullandı. İlköğrenimini Ağın’da, ortaöğrenimini Diyarbakır, Elazığ ve Konya’da tamamladı. Elazığ’da Mektub-i Kalemi mümeyyizliği görevinde bulundu. Birinci Dünya Savaşı sırasında askerliğini yedek subay olarak yaptı. Savaş bittikten sonra Alman esirlerin nakledilmesi işiyle görevlendirilerek Almanya’ya gitti. Dönüşünde Nafıa Fen Mekteb-i Alisi’nde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Tercüme Bürosu’nda çevirmenlik ve Türk Dili Kurumu üyeliği yaptı. 1961 yılında son görev yeri olan Sayıştay’dan emekliye ayrıldı.

İlk yazıları Diyarbakır’da Dicle gazetesinde yer aldı. Konya’da Osmanlı, Ocak, Babalık, Yeni Fikir, İstanbul’da Donanma, Servet-i Fünun, Karagöz gibi dergi ve gazetelerde yazdı. Milli Mücadele yıllarında Maruretü’l aziz ve Şark isimli gazetelerde başyazarlık yaptı. Yobaz imzası ile mizahi manzumeler yazdı.

ESERLERİ

ŞİİR: Kırkından Sonra / Gönül Sazı (1939).

DERLEME: Gönül Bahçesi (1969).

ÇEVİRİ: Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi (Aksarayî’den), Mevlâna’dan Seçme Rubâîler (1964), Nükteler Bahçesi (1969), Mevlâna’nın Rubaileri I-II/Tam Metin (1971, 1974), Rubaileri II (tam metin), Baharistan (Molla Camî’den, 1990), Mahzen-i Esrar (Nizamî’den), Pendname (F. Attar’dan), Füsûsü’l-Hikem (M. Arabî’den, 1990), Şemsi Tebrizî’nin Konuşmaları (Makalât-ı Şems, 2 cilt, Şems-i Tebrîzî’den, 1974-1975), Pendname/Öğüt Kitabı (Ferîdeddîn-i Attâr’dan, 1992).

Paylaş