HAYATI

Şair, yazar ve Türkolog. 9 Kasım 1960’da Mersin’e bağlı Gülnar ilçesinde dünyaya geldi. Emine Hanım ile Ahmet Kara’nın oğlu. Hacettepe Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1986). Gazi Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Çeşitli üniversitelerde okutmanlık yaptı (1987 -93). Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde çalıştı (1993-2005). Kasım 2007’de profesör oldu. Halen İstanbul Fatih Üniversitesi’nde öğretim üyesi. TYB üyesi. İstanbul’da yaşıyor; evli, üç çocuk babası. İlk yazısı 1983’te yayımlandı. Bu tarihten itibaren şiirleri ile edebiyat üzerine çeşitli makale ve incelemeleri çok sayıda dergide yer aldı.

ESERLERİ

Şiir:

 • Gün Doğmak Üzere, Ank.: Koza, 1990
 • Denizi Mavileştiren Uyku, 1992
 • Gündüz Tükenmeden, Ank.: Gökkuşağı, 2000

İnceleme:

 • Bir Başka Açıdan Kutadgu Bilig, Ank.: Koza, 1990
 • Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Ank.: Akçağ, 1998
 • Türkmence: Giriş – Gramer – Metinler – Sözlük, Ank.: Kültür Bakanlığı, 2000
 • Atatürk ve Sanat, (C.Anadol’la) İst.: Yaylım, 2001
 • Türkmen Türkçesi – Türkiye Türkçesi Deyimler Sözlüğü, (A. Karadoğan ile), İst.: Çağlar, 2004
 • Ayrı Düşmüş Kelimeler, İst.: Çağlar, 2004
 • Türkmen Türkçesi Grameri, Ank.: Gazi, 2005
 • Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I, Ank.: TDK, 2006.

Yayına Hazırlama:

 • Türkçenin Uluslararası Şiir Şö­leni-Türk Dünyası Şiir Gül­­­des­­­te­­si -Me­tin­ler/Bil­di­­ri­ler/Seçmeler (1993)

Çeviri:

 • Japon Masalları
ESER ÖRNEKLERİ

AKŞAM YAKIN

Hani su, hani balık
Alleben beton bir arık şimdi
Geldi ikindi, akşam yakın
Bırakın kaçayım yaylaya
İçimi sarmadan karanlık.

KAYNAKÇA: : Işık, 340; Kim Kimdir, 421; mehmetkara.com,  Yakup Sarıkaya (Bilge, Sayı 20, Bahar 1999), Timur Kocaoğlu (Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 7, Bahar 1999), Mehmet Aycı / ‘Gündüz Tükenmeden’ Dolayısıyla Mehmet Kara’nın Şiiri Üzerine Birkaç Söz (Karçiçeği, Kış, sayı: 1, 2001)

Paylaş