Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/turkede/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5079
Mehmet Kanar Kimdir? Hayatı ve Eserleri | Türk Edebiyatçılar İnternet Ansiklopedisi
HAYATI

Edebiyat araştırmacısı. 1 Ocak 1954’te Konya’da dünyaya geldi. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda okuyan Mehmet Kanar, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu’nda tamamladı. 1970’de İstanbul Vefa Lisesi’ni bitirdi. 1975’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dilleri Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl mezun olduğu bölümde yüksek lisans eğitimine başladı. 1976’da bölümüne asistan olarak atandı.

1979’da “Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi” başlıklı tez çalışması ile doktor unvanını aldı. 1986’da yardımcı doçent, 1996’da profesör oldu. 1998 yılından itibaren Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı ve 1999’dan itibaren İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği, 2000 yılından itibaren İÜ Edebiyat Fakültesi dekan yardımcılığı görevlerini yürüttü. Mehmet Kanar, halen Yeditepe Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

Mehmet Kanar’ın makaleleri edir, Merdiven-Sanat, Cogito, Fayton, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları, İstanbullu, Şarkiyat Araştırmaları, Posta Kutusu, Şarkiyat Mecmuası, kitaplık, Yazko-Çeviri, Tömer Edebiyat, Dergâh, Adam Öykü, Türk Kültürü, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Diyojen Dergisi, Namei Aşina, Arkeoloji ve Sanat, Yeşil-Beyaz dergilerinde yer aldı. Yazarın bazı çalışmaları ise Prof. Dr. Nihad Çetin’e Armağan (1999) gibi ortak kitaplarda yayımladı.

ESERLERİ

Sözlük:

 • Pratik Farsça Konuşma Kılavuzu (1986)
 • Büyük Farsça-Türkçe Sözlük (1993)
 • Farsça Dilbilgisi Konuşma Sözlük (Farsça-Türkçe-Farsça, 1997)
 • Farsça-Türkçe Sözlük (2000)
 • Farsça Cep Sözlüğü (2000)
 • Örnekli Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (2003).
 • Araştırma ve İnceleme:
 • Fahmî ve Şayh Abdallâh-i Şabistarî-i Niyâzî’nin Şam’ u Parvâna Mesnevîleri (1990)
 • Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi (1999).

Seçki:

 • Eski İran Nesrinden Seçmeler (Tahsin Yazıcı ve A. Naci Tokmak ile, 1983)
 • Modern İran ve Afgan Öyküleri Antolojisi (1995)
 • İran Masalları (1995)
 • Çağdaş İran Öyküleri (1999)
 • Farsça Modern Metinler I (Mustafa Çiçekler ve Ali Güzelyüz ile, 1999)
 • Modern İran Şiiri Antolojisi (1999)
 • Modern Metinler-II Yeni Farsça Hikâyelerden Seçmeler (1999)
 • Klasik Kolay Metinler (Mustafa Çiçekler ve Ali Güzelyüz ile, 1999).

Çeviri (Farsçadan):

 • Bugünkü İran Edebiyatı Hakkında Bir İnceleme (Muhammed-i İstilâmî’den, 1981)
 • Tasavvufta İnsan Meselesi, İnsân-ı Kâmil (Azîzüddin Nesefî’den, 1990)
 • Modern İran Edebiyatına Giriş (Muhammed-i İsti’lâmî’den, 1995)
 • Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı (Dr. Muhammed Emîn-i Riyâhî’den, 1995)
 • Diri Gömülen (Sadık Hidayet’ten, 1995)
 • Dostlar Sofrası (Nâsır-ı Hüsrev’den, 1995)
 • İran Edebiyatında Şiir- Kaçarlar Devri (Bânû Nusret Tecrubekâr’dan, 1995)
 • Külahlı Bey-Külahsız Bey (Gevher Murad’dan, tiyatro eseri 1996)
 • Vejetaryenliğin Yararları (Sadık Hidayet’ten, 1997)
 • Hikmet ve Sanat (Golamrizâ E’vânî’den, 1997)
 • Züleyha’nın Aşk Derdi (Celâl Settârî’den, 1998)
 • Hacı Ağa (Sadık Hidâyet’ten, 1998)
 • Üç Damla Kan (Sâdık Hidâyet’ten, 1999)
 • Hayyam’ın Terâneleri (Sâdık Hidâyet’ten, 1999)
 • Sekiz Kitap (şiirler, 1999)
 • Rubaîler (Evhadüddîn-i Kirmânî’den, 1999)
 • İstanbul Sefareti Anıları (Han Melik-i Sâsânî’den, Mustafa Çiçekler, Halil Toker, Ali Güzelyüz ile, 2000)
 • Alacakaranlık (Sadık Hidayet’ten, öykü kitabı, 2001)
 • Aylak Köpek (Sadık Hidayet’ ten, öyküler, 2000)
 • Gülistan (Sâdi-i Şirâzî’den, 2001).

Yayına Hazırlama:

 • Anadolu’da İslâmiyet (Franz Babinger’den, Fuad Köprülü çevirisi, 1996)
 • İçtimâiyât Mecmuası (Translitere, 1997)
 • İçtimaiyat Dersleri (Tam adı Terbiye ve Ahlâka Müteallik Tatbikatıyla İçtimaiyat Dersleri, Yazanlar: A. Gleyse – A. Hesse, çev: Mehmet İzzet, 1999)
 • Ömer Hayam / Rubailer (Dr. Abdullah Cevdet, Hüseyin Daniş, Hüseyin Rifat’ın çevririsi, 2000)
 • Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri – Meşrutiyetin İlanından Önce ve Sonra (2001)
 • Mevlâna Celaleddin Rumi / Mesnevi’den Seçmeler – Gökyüzüne Merdiven (Türkçesi Hatice Gülcan Topkaya, 2002)
 • Furûğ-i Ferruhzâd / Bir Başka Doğuş (Türkçesi: Hatice Gülcan Topkaya, 2002).

KAYNAKÇA: Makbule Aras / Yüz Çevirdiğimiz Eski Sevgili (Virgül, sayı: 20, Haziran 1999).

Paylaş