HAYATI

XVIII. yüzyıl halk ozanlarından. Hayatı hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Yapıtlarından Garp Ocakları’nda yetiştiği ve XVIII. Yüzyılın ortalarında yaşadığını tahmin edebilmekteyiz.

ESER ÖRNEKLERİ
DESTAN

Korsanlık ederken Hind’in yolunda
Nemse’nin bacını aldı Cezâyir
Urum’da Acem’de halkın dilinde
Küffârın bağrını deldi Cezâyir

Gaziler din için kılıç saldılar
Kanarya Boğazı’nda şikâr buldular
Kimisin batırıp kimin aldılar
Adûyu gamlara saldı Cezâyir

Mal(ı) alıp esirin mezâd ettiler
Batırıp gemilerin mat ettiler
Yedi kral birden feryâd ettiler
Şimdi cevâhirle doldu Cezâyir

Aktarmasın almış ayırmaz baştan
Balyemez topları attılar burçtan
Yeryüzünde İslâm melekler
Arş’tan Gâzîler kıymetin bildi Cezâyir

İsmin Cezâyirli Abdi Paşa vâli
Vermesin âlemde Mevlâ zevâli
Mağribl’oğlu eydür berhurdâr oldu
Bak gine şen oldu güldü Cezâyir

Gurbet illerine saldı yâr beni
Acâib hayrette kaldım Cezâyir
Çok kızlar yatağı dediler seni
Arzûladım seni geldim Cezâyir

İbtidâ gelince gördüm yalısın
Sundular kadehi içtim dolusun
Seyreyledim evliyâsın ulu’sun
Kalbim ferah buldu güldüm Cezâyir

Yalı Kapısı’nda kıldım temaşâ
Binâsın kurmuşlar taş üzre taşa
Cihânda bulunmaz emsâlin hâşâ
Aradım da seni buldum Cezâyir

Çıktım her tarafın kıldım ziyâret
Kırklar’a varınca okudum âyet
Evliyâ enbiyâsını tamâm et
Cümlesinden ibret aldım Cezâyir

Mağribl’oğlu eydür bu sözüm doğru
Çıktım burçlarına eyledim seyri
Vatanı sılayı unuttum gayri
Eğlendim de sende kaldım Cezâyir

Tunus’un üstüne aslanlar saldın
Mevlâ’ya tevekkül oldun Cezâyir
Sen bu satışları şahandan m’aldın
Evvelki nâmını buldun Cezâyir

Hüseyin Bey ile ibrâhim Hoca
Gâzîler dem çekti vardı kılıca
Yalınız beyleri kurtuldu anca
Bedestan’a değin kovdun Cezâyir

Gâziler silâhlı oldular süvâr
Düşmanlar görünce kılmadı karâr
Altı yüz çadırı kıldın târümâr
Tunus’tan âhını aldın Cezâyir

Mağribl’oğlu eydür yüksekten çadır
Evliyâ enbiyâ bizimle hazır
Tanrı’nın rahmeti ulu deryâdır
Tanrı’nın rahmetin buldun Cezâyir

KAYNAKÇA: M. F. Köprülü, Türk Saz Şiiri Antolojisi

Paylaş