HAYATI

Araştırmacı-yazar ve çevirmen. 1896 yılında Elazığı’da dünyaya geldi. 26 Aralık 1974 günü İstanbul’da yaşama veda etti. Zincirlikuyu Mezarlığı’na gömüldü. Elazığ Askeri Rüstiyesi’ni bitiren M. Şevki Yazman, 1914 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni bitirdi. Zabit vekili olarak Birinci Dünya ve Kurtuluş savaşlarına katıldı. Cumhuriyetin ilanından sonra Harp Okulu’ndan, daha sonra da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Elektrik ve Makine Enstitüsü’nden mezun oldu. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yüksek mühendis ve istihkam subayı olarak görev yaptı. Çok partili hayata geçiş ile politikaya atılan Yazman, 1950-54 yılları arasında Elazığ vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulundu. Daha sonra da Türkiye Petrolleri AO idare meclis üyeliği görevini üstlendi.

M. Şevki Yazman, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Büyük Taarruz üzerine kaleme aldığı tarihi yapıtları ile adından söz ettirdi. Araştırma ve inceleme eserlerinin yanı sıra tarihi öyküleri de bulunan Yazman’ın “Toros Çocuğu” adlı adlı romanı 1946 yılında Ş Kamil tarafından filme alındı.

ESERLERİ

ANI-TARİH:

 • Mehmetçik Avrupa’da (1928’de)
 • İstiklal Savaşı Nasıl Oldu (1934’de)
 • Türk Çanakkale (1938’de)

ROMAN:

 • Toros Çocuğu (1943’de)

ÖYKÜ

 • İlk Kurşun (1936’da)
 • Bölüğün Oğlu (1944’de)

İNCELEME:

 • Viyana Kapılarından Dönüş ve Osman Ağa’nın Çilesi (1962’de)
 • Tarihte Türk-Alman Dostluk İlişkileri (R. Turfan ile, 1969’da)

ÇEVİRİYAZI-SADELEŞTİRME:

 • Viyana Muhasarasından Sonra Avusturyalılara Esir Düşen Osman Ağa’nın Hatıraları (1961’de)

ÇEVİRİ:

 • Yazı Tedrisatında Yeni Usuller (R. Dottrens’ten, Mahsur Tekin ile, 1933’de)
 • İstanbul Şehri Örnek Alınarak Doğulu Çıkmaz Sokak Bünyesinin Meydana Geliş Sebepleri ve Gecekondulara İlgisi Bakımından Bir Araştırma (1966’da)
 • Coğrafya Tabiata Uygun Sahalar Yönünden Batı Anadolu’nun Taksimatı (1967’da)
 • Batı Ana dolu Bölgesinde Kültür Gelişmesinin Ana Hatları (R. Turfan ile, 1970’de) (R. Stewig’den)
 •  Türkiye’de Beş Yıl (L. von Sanders’ten, 1968’de)

KAYNAKÇA: Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982’de), TDE Ansiklopedisi (c. 8, 1976-98), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), TBE Ansiklopedisi (2001)’de, İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005’de) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) – Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013’de)

Paylaş