HAYATI

Yazar ve şair. 1 Ocak 1943 günü Trabzon’a bağlı Beşikdüzü’nde dünyaya geldi. Tam adı Mehmet Halistin. İlk ve orta okulu Beşikdüzü’nde okudu; Erzincan Askeri Lisesi’ni bitirdi (1961). Kara Harp Okulu’ndayken
20/21 Mayıs olayları nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kaldı (1963). Aynı yıl girdiği Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fak. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1967’de mezun oldu. Çeşitli liselerde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1972’den itibaren Diyarbakır ve Samsun eğitim enstitülerinde ve daha sonra Samsun
Ondokuz Mayıs Üni. Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1987’de emekliye ayrıldı. Evli, iki çocuk babası.

M. Halistin Kukul’un ilk şiiri 1961’de Harbiye’nin Sesi dergisinde çıktı. Şiir, öykü ve yazılarını Defne, Türk
Edebiyatı, Çağrı, Sur, Zafer, Hisar, Töre, Milli Kültür, Kültür ve Sanat, Çaba, Bayrak, Ülkemiz, Öncüler dergileri ile Ortadoğu, Tercüman, Babıalide Sabah, Hergün, Türkiye, Zaman, Millet gazetelerinde yayımladı. Halistin Kukul’un “şiirleri ‘kütük ve nakış’ (fikir ve estetik) bakımından mükemmeliyeti yakalamıştır. Şekli besleyen unsurlardan kafiye, ‘mukayyet’ denilecek sağlamlıktadır. Hece vezninin belli kalıplarında bir ısrarı olmamakla birlikte 7’li, 8’li, ve 11’li vezinleri daha çok ve ustalıkla kullandığı görülür. Bu vezinlerin özellikle 7’li ve 8’linin onun şiirine bir kıvraklık, bir hareketlilik getirdiği gözlenmektedir. (…) Millî-mânevî cephesi çok güçlü olan ve eserlerinin hemen hepsinde bunu kuvvetle hissettiren şâirin, lirik-hissî-garâmî yönünü en çok yansıtan eseri denilebilir ki ‘Sonsuzluk Merdiveni’dir. Üstât Necip Fâzıl’ın ‘Çile’ şiirini hatırlatan ‘Muhasebe’ ile başlayan eser, daha ilk sayfasında, derûnî yoğunluğu olan bir gönül âleminden bizi haberdar eder. Üstâd’ın ‘Anladım, sanat, Allah’ı aramakmış’ mısrasıyla hülâsa ettiği o bitimsiz arayışı, kendine mahsus bir üslûp ve ifadeyle yeniden dile getirir” (Şahin Köktürk).

ÖDÜLLERİ
 • 1968 Ülkemiz Dergisi Şiir Yarışması (birincilik)
 • 1984 Töre Dergisi Şiir Yarışması (2. özendirme)
 • 1985 Tercüman Gazetesi Şiir Yarışması (3. mansiyon)
 • 1987 Milli Kültür Vakfı-Gökyüzü Yayınevi Çocuk Şiiri Yarışması (2. mansiyon)
 • 1987 Türk Edebiyatı Vakfı Mehmet Akif Şiir Tahlilleri Yarışması (birincilik)
 • 1992 Ortadoğu Gazetesi Şiir Yarışması (üçüncülük)
ESERLERİ

Şiir:

 • Türkün Ayak Sesleri, 1974
 • Kıbrıs Destanı, 1975
 • Sonsuzluk Merdiveni, Samsun: Aksiseda Mtb., 1987
 • Kıbrıs Destanı, Ank.: Kültür Bakanlığı, 1985
 • Şiirlerle Nasreddin Hoca Fıkraları, 1989
 • Ayçiçek’le Nurdede, Ank.: Kültür Bakanlığı, 1989
 • Dağıstanlı Arslan Şeyh Şamil Destanı, Ank.: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992
 • Kanije Destanı, Ank.: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992.

Öykü:

 • Zincirli Tepe, Ank.: Kültür Bakanlığı, 1985
 • Sevgi Çemberi, 1991
 • Yarınlar Daha Güzel, 1998.

Oyun:

 • Gelincikler Narindir, 1986
 • Havada Bulut Yok, Ank.: Kültür ve Turizm Bakanlığı 1986.

KAYNAKÇA: BF (Ocak 2001); “Kukul, Mehmet Halistin”, TDEA, V, 433; Işık, 392.

Paylaş