HAYATI

2 Temmuz 1939 günü Malatya’da dünyaya geldi. Asıl adı Lütfi Kalalı’dır. Sebat gazetesindeki yazılarında “Çimdik” imzasını kullandı. 1953’te Malatya Lisesi’nin orta ikinci sınıfından ayrıldı ve matbaa işçisi olarak çalıştı. Malatya’da çıkardığı Sebat gazetesinde günlük yazılar kaleme aldı. 1971’deki askeri müdahaleden sonra bir süre gözaltında tutuldu. Yine 1971’de İstanbul’a yerleşerek matbaacılık ve gazetecilik işini sürdürdü. 1997 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. “Tanrı İnsan” adlı kitabından dolayı hakkında açılan dava 1998’de para cezası ile sonuçlandı. 1990 yılından itibaren Alevi-Bektaşi derneklerinin hareketlerini yürüttü ve uzun yıllar Alevi-Bektaşi Eğitim ve Kültür Vakfı genel başkanlığı görevini sürdürdü.

Lütfi Kaleli’nin ilk yazısı 1962 yılında Sebat gazetesinde çıktı. Daha sonra araştırma, inceleme ve derleme türlerinde kaleme almış olduğu yazıları Aydınlık, Gönüllerin Sesi ve Cumhuriyet gazeteleri ile İmece, Oluş, TÖS, Nefes, Türk Dili, Pir Sultan ve Şahkulu dergilerinde yer buldu. Toplumsal sorunları dile getirdiği romanları ile adından söz ettiren Kaleli, daha sonraları çalışmalarını Anadolu Aleviliği üzerine yoğunlaştırdı.

Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği ve Edebiyatçılar Derneği üyesi olan Lütfi Kaleli, 1994’te Hacı Bektaş-ı Veli Barış ve Dostluk Ödülünün sahibi oldu.

“Osmanlı Devleti’nin devlet yapısı birçok araştırmanın konusu olmuştur. Lütfi Kaleli de, bu araştırmasında erk olan padişahlık sistemini ve genellikle devşirmelerden oluşturulan sadrazamların yönetime olan etkilerini; çocuk yaşta olan ya da akli dengesi yerinde olmayan padişahların dönemindeki daha da etkin kimliklerini sergilerken; dış devletlerle olan politik
ilişkileri, halkın kulluk düzeyinde tutulmasını, asıl kimliğin reddini, hakim mezhep zulmünü de aktarmaktadır… Cumhuriyetin
kurulmasıyla yıkılan Osmanlı Devleti’nin bu tür kimi yanlışlarının, açmazlarının günümüze de taşındığını ve de yerleştirilmek istendiğini görüyoruz… Geniş bir kaynakçasıyla sunulan önemli bir çalışma.” (Hasan Hüseyin Yalvaç)

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kimliğini Haykıran Alevilik (1990), Tapılacak İlah (1991), Mevlâna, Yunus ve Hacı Bektaş Gerçeği (1993), Sivas Katliamı ve Şeriat (1994), Binbirçiçek Mozayiği Alevilik (1995), Tanrı – İnsan (1996), Mitolojide İnanç ve Peygamberler (1996), Tarikat-Ticaret-Mafya-Siyaset (1997), Yesevi ve Hünkâr ile Olduk EnelHak (1998), Dil, Din ve Kur’an Tartışması (1998), Alevi Kimliği ve Alevi Örgütlenmeleri (2000), Osmanlı’dan Günümüze Vurgunlar-Kırımlar-İftiralar-İhanetler (2002), Bölücü Böö! (2003), İrtica ve AB Kıskacında Türkiye (2003), Alevilik Aklidir, Ahlâki ve İnsanidir (2004), İslâm’da KadınlarCennet-Cihat-Reform (2005).

ÖYKÜ: Isdanbıllı Gardaşım – Zöhre Bacı’dan Mektuplar (1972), Dişliler Arasında (1973), Dönek (1978).

ÇOCUK ÖYKÜSÜ: Gül Üreten Kız (1980), Horoz Şekeri ile Badem Şekeri (1980).

ROMAN: Görgü (1972), Haşhaş (1974), Kardeşlerin Kini (1976), Vakarlı Mamo (1990; 2. basımı Göççük Haççe ile Vakarlı Mamo adıyla, 1997), Kooperatif Vurgunu (1990), Köşker İmam (1992), Din Tacirleri (2002).

Paylaş