HAYATI

Şair ve çevirmen. 1969’da Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Levent Yılmaz, daha sonra bir yıl kadar ABD’de yaşadı. Yurda döndükten sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 17. yüzyıl Avrupa tarih yazımı üzerine doktora çalışmasını 2002’de EHESS’te (Paris) tamamladı. Bu çalışmasını “Le temps moderne” adı altında 2004’te yayımladı. Sonraki yıllarda Türkiye’de ve Fransa’da çeşitli yayınevlerinde çalıştı. Ankara’da Gece Yayınları’nın kuruluşuna katıldı ve 1991’de kadar bu yayınevinin yayın yönetmenliğini üstlendi. 1996-97 yılları arasında çalışmalarını Fondazione San Carlo’da (Modena) davetlisi olarak İtalya’da sürdürdü. Levent Yılmaz, Dost Kitabevi Yayınları genel yayın danışmanlığı ile Fransa’da Actes Sud yayınlarının dizi yönetmeliği görevini yürüttü. 2009’da Santralistanbul’da açılan Yüksel Arslan Retrospektifi sergisini düzenledi ve kataloğunu yayıma hazırladı.

Levent Yılmaz’ın şiir, yazı ve çevirileri çeşitli dergilerde yayımlandı. Şiirlerinde insanı, nesneleri ve doğayı her türlü kültürel göndermelerden soyutlayarak anlamlandırma çabası içinde olduğu dile getirildi. Yılmaz’ın kendi ifadesiyle “bir ilk dünyayı işitmeye, kurmaya” çalışarak varoluşu “neşe ve tedirginlik” duyguları ekseninde yeniden irdeledi. Özellikle “Kaplan Zamanı ve Geçiş” adlı yapıtında “hayal edilmiş coğrafyalara” açıldı. Levent Yılmaz, bu kitabında modern yaşamın ve güncel olanın uzağında, kendine özgü bir düşünüş ve duyuş dünyasının dili ile devinen bir şiir dünyası kurdu. Yılmaz’ın Sonülke’den (YKY, 2000; Metis, 2004) bir seçki (Saturn, Selected Poems), Ünal Aytür’ün çevirisiyle 2006’da The Sheep Meadow Press (New York) tarafından yayımlandı.

ESERLERİ

ŞİİR:

  • Gece Şiirleri (1988)
  • Hayâl ile Fırtına (1991)
  • Kayıp Ruhlar İsimsiz Adalar (1993)
  • Kaplan Zamanı ve Geçiş (1997)
  • Sonülke (ikinci kitabı ile birlikte, 1999)

DERLEME:

  • Anthologie de La Poesie Turque Contemporaine (J. Pinquie ile birlikte, 1991)
  • 1945 Sonrası Fransız Şiiri Antolojisi (1993)
  • Barışın Büyükelçisi Mahmut Dikerdem (2004)
  • Düşünen Söyleşiler.

ÇEVİRİ:

  • Mozart’ın Dirilişi (N. Berberova’dan, 1994)

KAYNAKÇA: K: Levent Yılmaz / Sonülke (1999), Birhan Keskin / Levent Yılmaz: ‘Neşe ve Tedirginliğin Hüküm Sürdüğü Bir Coğrafyadır Dünya’ (söyleşi, Virgül dergisi, Haziran 2000), TBE Ansiklopedisi (2001),  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

Paylaş