HAYATI

23 Şubat 1023’te İstanbul’da dünyaya geldi. 23 Eylül 1996’da İstanbul’da hayatını kaybetti. İlköğrenimini Üsküdar İdadisi’ndeki Nersesyan-Yermonyan Ermeni İlkokulu’nda tamamladı. Saint Joseph Lisesi’ne onuncu sınıfa kadar okudu. 1943 yılında Ermeni Nor Lur (Yeni Haber) gazetesinde amatör olarak yazılar kaleme almaya başladı. 1944-1950 yılları arasında bir süre karakalem portre ressamlığı ile ilgilendi. 1949 yılından itibaren yurtdışındaki Ermeni basınında da yazıları yayımlanmaya başladı. R. E. Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’ne İstanbul Ermenileri ile ilgili maddeler yazdı. 1953 yılında Kültürel Araştırmalar Teşvik Cemiyeti’nin kurucularından biri oldu. 1956’dan itibaren Türkçe popüler tarih dergilerinde (Hayat Tarih, Tarih ve Toplum) yazıları yayımlandı. 1967’de Ermeni Patrikhanesi’nde çalışmaya başladı. Patrikhane tarafından çıkarılan Şoğagat (Işın Düşmesi) dergisi ve yıllıklarının yayımını yönetti. 1982 yılından sonra Ermeni Patrikhanesi’nin fahri kültür danışmanlığını yaptı. 1976’da İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ile Tarihi Restorasyon Enstitüsü ve 1983’te Hollanda’nın Leiden şehrinde bulunan Association Internatioanele des Etudes Armeniennes (Uluslararası Ermeni Araştırmaları Kurumu) üyesi oldu.

Çalışmaları büyük ölçüde Ermeni kaynaklara dayandıran ve tarih, epigrafi, biyografi, edebi metin yayımına yoğunlaştıran Kevork Pamukciyan çok sayıda Ermenice ve Türkçe yapıta, yayın organına, ansiklopedilere maddeler, makaleler, açıklama notları, ekler yazdı. Ermenice kaleme almış olduğu “Eğinli Eski Ermeni Aileler ve Şahıslar”, “Cumhuriyetin Elli Yıllık Döneminde İstanbul’da Basılan Ermenice ve Ermeni Harfli Türkçe Kitaplar Bibliyografyası” adlı makaleleri; Eremya Çelebi Kömürciyan ile ilgili biri Türkçe, diğeri Ermenice dilinde yayımlanan iki çalışması; Hrand Der Andrasyan’ın Türkçeye çevirip 1952 yılında yayımladığı İstanbul Tarihi’nin ikinci basımına “önsöz”, “Kömürciyan Ailesi Şeceresi” gibi çeşitli biyografi ve bibliyografyaya ek, not ve düzeltmeleri; İstanbul’un 1660 Yangın Tarihi adlı Ermenice eserinin baskısını hazırlarken yapmış olduğu geniş ekler tarih be halkbilim alanında dikkate değer katkılardır.

Türkçe şiirler söyleyen Ermeni “aşuğ”lar ile ilgili, birçoğu halk edebiyatına isim ve eserleriyle katkı sağlayacak çalışmalar da yapan Pamukciyan’ın bu konudaki en boyutlu çalışması Folklor ve Etnografya Araştırmaları adlı yıllığı 1984 ve 1985 sayılarında yayımlanan “Ermeni Harfli Türkçe Elyazması Eski Bir Cönk” başlıklı iki makaledir.

Kevork Pamukciyan’ın Üsküdar, Edirnekapı ve Balıklı Ermeni mezarlıklarından derlediği iki bin kadar kitabe metni ve yaklaşık üç bin beş yüz tanınmış Ermeniye ait biyografiden oluşan yayımlanmamış çalışmaları da bulunmaktadır.

Pamukciyan’ın İstanbul patrikleriyle ilgili iki Ermenice biyografi çalışması yayımlanmıştır.

ESERLERİ

Patrik Hagop Nalyan 1706-1764 (1981-83), Patrik Hovannes Golod 1678-1741 (1984-85), İstanbul Yazıları (yay.haz. Osman Köker, 2002), Ermeni Hari Türkçe Metinler (2002), Zamanlar Mekânlar İnsanlar (2003).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş