30 Ekim 1930’da Diyarbakır’da dünyaya geldi. Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Adıyaman Lisesi, Adana Erkek Lisesi ve Çapa Eğitim Enstitüsü’nde öğretmenlik yaptı. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Filolojisi kürsüsüne asistan olarak girdi. “Alî Şîr Nevâyî, Nesâyimü’l-Mahabbe min Şemâyimi’l-Fütüvve, Metin ve Dil Özellikleri” doktora tezi ile 1970 yılında doktora eğitimini tamamladı.

Humboldt Vakfı’nın bursiyeri olarak bir süre Almanya’da bulundu. “Eski Türkçede İsim-Filler” adlı tezi ile 1975 yılında doçentliğe yükseldi. Irak be İngiltere’de akademik çalışmalar yaptı. “Ahmed-i Yesevî, Dîvân-ı Hikmet’ten Seçmeler” adlı taktim tezi ile 1982 yılında profesör oldu. Bir süre Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığı yaptı. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeliğine ardından da aynı fakültede bölüm başkanlığı görevine getirildi.

Kemal Eraslan, Türk Dil Kurumu üyesidir.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Eski Türkçede İsim-Fiiller (1980), Türkistan’ın Piri Hoca Ahmed Yesevi ve Külliyesi (Ethem Ruhi Fığlalı, Selçuk Mülayim, Yaşar Çoruhlu ile birlikte, 2009).

YAYIMA HAZIRLAMA: Kutadgu Bilig III İndeks (Reşid Rahmeti Arat’tan, Osman F. Sertkaya-Nuri Yüce ile, 1979), Divân-ı Hikmet’ten Seçmeler (Ahmed-i Yesevî’den, 1983), Hüseyin Baykara Divanı’ndan Seçmeler (1987), Mîzânu’l Evzân (Vezinlerin Terazisi, Ali Şir Nevâyî’den, 1993), Nesebnâme Tercümesi (Mevlânâ Sayyüddin’den, 1996), Mevlâna Sekkâkî Divanı (Mevlana’dan, 1999), Mecalisü’n – Nefayis (Ali – Şir Nevayi’den, Giriş ve Metin I. cilt ; Çeviri ve Notlar II. Cilt, 2001).

Paylaş