HAYATI

Divan şairi. İstanbul’da dünyaya gelen İşreti’nin doğum tarihi hakkında tam bir bilgi bulunmamaktadır. 1566’da İvraca’da yaşama veda etmiştir. İlmiye sınıfından gelen İşreti, 1534’te Şehzade Beyazıt Edirne muhafızı iken bölgede kadılık yaptı. Bu dönemde yazdığı kasidelerini Şehzade Beyazıt’a sundu ve böylece şehzadenin gözüne girdi, meclislerinde kendine yer buldu. İşreti’nin sesi de güzel olduğu için şehzade meclislerinin vazgeçilmez ismi oldu. Kanuni Sultan Süleyman, seferden dönünce Kütahya’daki görevine giden Beyazıt, İşreti’nin Eskişehir kadılığı görevine atanmasını sağlayarak yanından ayırmadı. Kendisini çekemeyenler, padişaha şehzadeyi işrete alıştırdığını söyleyerek görevden alınmasına neden olmuşlarsa da, sonradan Kanuni Sultan Süleyman’ın bir gazeline yazmış olduğu nazire ile kendisini bağışlatmış ve yeniden kadılık görevine atanmıştır. İşreti’nin son görevi ise İvraca kadılığı idi.

İşreti, şiirlerinde mecmua ve tezkirelerde rastlanan divan geleneği içinde aşıkane gazeller yazmıştır.

Yazdığı gazellerden:

“Aşık işitsek yanar vehm ateşinden canumuz

Korkarız ol müpteladan kim seve cannanumuz

Arkası üzre yatıp ehl-i kubur etti huzur

Gam ü mihnet beni ey İşreti zar eylediler.

KAYNAKÇA: Ali Nihat Tarlan, Divan Şiiri, Fasikül2, 1948’de

Paylaş