HAYATI

Şair. 1896 yılında Girit’te dünyaya geldi. 3 Mayıs 1948 günü İstanbul’da yaşama veda etti. Zülale Hanım ile Semenderzade Abdülhalim Bey’in oğlu. Küçük yaşta ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşti. İzmir İdadisi’nde okudu (1911); bu okulda Fransızca öğretmeni Ahmet Haşim’den etkilendi. Kuleli Askeri Lisesi’ndeki öğreniminden (1915) sonra Çanakkale ve Doğu cephelerinde teğmen rütbesiyle savaştı. 1918’de tifüse yakalandı; bir süre Afyonkarahisar’daki sahra hastanesinde ve Haydarpaşa askeri hastanesinde tedavi gördü. 1919’da Selimiye Kışlası’nda geri hizmete alındı. Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele’ye katıldı; TBMM Hükümeti Milli Müdafaa Vekâleti Sevkıyat ve Nakliyat Müdüriyeti Umumiyesi bünyesinde Eskişehir’de görev aldı. Burada da hastalanarak Ankara Cebeci Askeri Hastanesi’nde yattı ve malulen emekliye ayrıldı (1922). Matbuat Umum Müdürlüğü’nde ve 1933’ten sonra Hariciye Vekâleti’nde görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı. Son yıllarını İstanbul’da geçirdi; mezarı Karacaahmet’tedir. Yaşamı, şiirleri ve hakkında çıkan yazıları oğlu Vefa O. Semenderoğlu bir kitapta topladı (İsmail Safa Semenderoğlu: Hayatı ve Şiirleri, İst.: Bersay, 1994).

ESERLERİ

Şiir:

  • Yanık Sesler, Ank.: Yenigün Mtb., 1925
  • Gönül Diyor ki!, (nefesler) İst.: Hüsnütabiat Mtb., 1947

KAYNAKÇA: V. O. Semenderoğlu, İsmail Safa Semenderoğlu: Hayatı ve Şiirleri, İst., 1994,  TBE Ansiklopedisi (2001),  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Paylaş