1925 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 4 Nisan 1980’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Babasının görevi nedeniyle çocukluğu köylerde geçtiği için ortaöğretimden sonra okuma imkanı bulamadı. Kendi kendini yetiştirdi. Babasından Arapça ve Farsça dillerini öğrendi. Bursa Hakimiyet gazetesinde beş yıl yazı işleri müdürlüğü görevinde bulundu. Sahibi olduğu Bursa Expres gazetesinde yedi yıl başyazı yazdı. Uzun yıllar Tanin, Vatan, Yeni İstanbul ve Tercüman gazetelerinin Bursa muhabirliklerini yürüttü. 1961’de Almanya’ya giderek oradaki Türk işçilerinin örgütlenme çalışmalarına katıldı. Burada işçi derneklerinin başkanlıklarında bulundu. Almanya’da işçi ve çevirmen olarak çalıştı. 1976’da Türkiye’ye döndü. Ortadoğu gazetesinde çalışırken silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü.

Şiir ve yazıları 1944 yılından itibaren Demet, Uludağ, Sanat ve Edebiyat, Şadırvan, Bizim Türkiye, Çatı, Kaynak, İstanbul, Hisar ve Devlet gibi çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Son yıllarında Millet gazetesinde fıkralar yazdı. Şiirlerini serbest vezinde yazdığı halde uyağa önem verdi. Bu şiirlerde vatan sevgisini, ulusal duyguları ve tarihi konuları yalın bir üslupla işledi.

ESERLERİ (Şiir): Âşık Sazından Şiirler (1944), Bursa’nın Destanı (1951), Yaşayan Ağaç (1952), İkinci Dönüş (1972).

 

Paylaş