HAYATI

Araştırmacı ve yazar. 1938’de İzmir’de dünyaya geldi. 3 Şubat 2006’da öldü ve 6 Şubat’ta Rumelihisarı Âşiyan Mezarlığı’na defnedildi. Kandilli Kız Lisesi voleybol takımında oynarken, o sırada Kandilli Kız Lisesi voleybol takımında antrenörlük yapan M. Nezih Demirkent ile tanışarak 21 Mayıs 1957’de evlendi.

Ortaöğrenimini Kandilli Kız Lisesi’nde tamamlayan Işın Demirkent, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Daha sonra mezun olduğu bölümde asistan olarak görev yapmaya başladı. “Urfa’da Haçlı Kontluğu Tarihi” adlı tez çalışması ile doktor unvanını aldı. Aynı bölümde doçent ve profesör oldu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde uzun yıllar öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Haçlı Seferleri, Bizans ve Selçuklu Tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Işın Demirkent, 1983 yılından sonra uzun yıllar Türk Tarih Kurumu üyeliği görevinde bulundu. Haçlı Seferleri, Haçlı Devletleri ve Bizans İmparatorluğu tarihi konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş olan Prof. Dr. Işın Demirkent muhtelif zamanlarda yurtiçi ve yurtdışında kongre ve sempozyumlara katılarak tebliğler sundu.  Dünya gazetesi 2012 yılından sonra Prof. Dr. Işın Demirken ve eşi M. Nezih Demirkent adına “Demirkent Ödülleri”ni vermeye başlamıştır.

ESERLERİ

 • – Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1098-1146)
 • – Mikhail Psellos’un Khronographia’sı
 • – Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan
 • – Haçlı Seferleri
 • – Bizans İmparatorluğu Dönemi İstanbul, (330 – 1453)
 • – Ioannes Kinnamos’un Historia’sı (1118-1176)
 • – Son Dönem Bizans İmparatorluğu Tarihi Bibliyografyası (1261-1453)
 • – Niketas Khoniates’in Historia’sı (1195-1206) İstanbul’un Haçlılar Tarafından Zaptı ve Yağmalanması
 • – Bizans Tarihi Yazıları
 • – Niketas Khoniates’in Historia’sı (1180-1195) Komnenos Hanedanı’nın Sonu ve II. Isaakios Angelos Devri
 • – Haçlı Seferleri Tarihi

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013), Abdülkerim Özaydın, “Hocamızın Ardından”, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, İstanbul 2008, s. 1-2; Fahamettin Başar, “Prof. Dr. Işın Demirkent’in Hayatı ve Eserleri”, a.e., İstanbul 2008, s. 3-24; a.mlf., “Kaybettiğimiz Büyük Değer: Prof. Dr. Işın Demirkent”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, sy. 3, İstanbul 2006, s. 7-16; a.mlf., “Prof. Dr. Işın Demirkent’in Hayatı ve Eserleri”, TD, Prof. Dr. Işın Demirkent hatıra sayısı: sy. 42 (2006), s. 1-25; Semavi Eyice, “Vefatı Münasebetiyle Prof. Dr. Işın Demirkent”, Dîvân: İlmî Araştırmalar, sy. 20, İstanbul 2006, s. 327-331; Tuncer Baykara, “Prof. Dr. Işın Demirkent (1938-2006)”, TİD, XXI/1 (2006), s. 227; Casim

Paylaş