HAYATI

Araştırmacı – yazar. 1 Ocak 1954 günü Çorum’a bağlı Sungurlu ilçesinde dünyaya geldi. Bazı çalışmalarını İhsan Alperen imzası ile kaleme aldı. İlköğrenimini memleketi Çorum’da tamamladı. Daha sonra İstanbul’a gelerek İstanbul İmam Hatip Okulu’nu 1974’te bitirdi. 1978’de “Halkla İlişkilerde Dilin İşlevi” başlıklı tez çalışması ile İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Memur olarak bir süre Sümerbank’ta Alım- Satım Departmanı’nda çalıştıktan sonra İstanbul’daki çeşitli devlet okulları ve Özel Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Kadir Has Lisesi’nde sürdüğü öğretmenliği sırasında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan İslam Ansiklopedisi’nin Telif ve Redaksiyon Heyeti’nde yer aldı.

İsa Kayaalp, İhsan Alperen imzası ile kaleme aldığı deneme ve eleştiri türündeki çalışmalarını Milli Gazete, Düşünce, Sedir ve Yeni Hizmet gibi dergi ve gazetelerde yayınladı. Yeni Hizmet gazetesinde bir süre editör olarak çalıştı. Yazar, İletişim ve Dil Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.

ÖDÜLLERİ
 • İletişim ve Dil adlı eseri 1998 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin dil alanındaki ödülüne lâyık görüldü.
ESERLERİ
 • Halimiz Bir Lisan (1987)
 • Sultan Ahmed ve Divanı (1994)
 • Bir de Böyle Düşünsek (1996)
 • İletişim ve Dil (1998)
 • Sultan Ahmed Divanı’nın Tahlili (1999)
 • Eğitim Düşüncesi ve İletişim Kültürü (2002)
 • Eğitimde İletişim Dili (2002)
 • İletişimde İnsan Dili (2002)
 • Dinde İletişim Dili (2004)
 • Mevlâna Mesnevi’den Seçmeler (haz., 2005), İdeal Eğitim (2006).
ESER ÖRNEKLERİ

HALİMİZ BİR LİSAN’DAN

“Bugün bir kısım Müslüman ülkeler büyük mal varlıklarına sahip bulunmaktadırlar.Bunu bir silah olarak kullanma fırsatına sahip olmalarına rağmen batının çekiciliği ve hoş tutması,bu duruma fırsat verdirmemektedir.Kendi ülkelerine kendi insanına güvenmeyerek,maddi varlıklarını batıya taşımaktadırlar.Bu niçin böyle olmaktadır?Çünkü batının İslâm dünyasını parçalayıncaya kadar iflahı söküldü.Bunun intikamını yavaş yavaş,can çekiştire çekiştire farkına bile vardırmadan almaktadır.İşte bu da bir eğitim,hem de batılıya has olan,ondan başkasının yapamayacağı bir eğitimin sonucudur.Dünyanın neresine giderseniz gidiniz (bilhassa Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler) batının çıkarları için kendi ülkelerinin insanlarıyla sürekli bir mücadelenin içine girmekte ve gerektiğinde de kellelerini vermektedirler.Bizde de bunun örneklerine tanzimattan beri çok rastlar olduk.Aynı minval üzre yürüyen bir hayatın içinde yaşamaktayız.”

KAYNAKÇA: Serdar Ömeroğlu / Halimiz Bir Lisan (Millî Gazete, 11.5.1987), Mustafa Özdamar / Millî Gazete (23.6.1987), Yeni Şafak (2.1.1997), İskender Pala / Zaman (21.5.1998), Abdullah Kök / Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı (1988-1999), Zaman (25.10.1995 – 30.1.2003), Millî Gazete (5.10.1995 – 28.4.2004), Türkiye (30.1.1996 – 1.2.1996 – 25.11.2004), Türk Edebiyatı (sayı: 353, Mart 2003).

Paylaş