• HAYATI

Felsefeci ve şair. 4 Ekim 1936’da İstanbul’da dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Zapyon Rum Lisesi’nde, 1954’te tamamladı. 1959’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 1965’te doktorasını tamamlayarak Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde başladığı akademik hayatını 1968’den itibaren Hacettepe Üniversitesi’nde sürdürdü. 1970’te doçent, 1978’de ise profesör oldu. 1969’dan yılından itibaren uzun yıllar Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü bölüm başkanı olarak görev yaptı. Temmuz 1997’den başlayarak da aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü ile bu merkezin bünyesinde kurulmuş olan UNESCO Kürsüsü’nün sahibidir.

İonna Kuçuradi’nin ilki ürünleri 1967’de Denene dergisinde yayınlandı. Sonraki yıllarda yazıları Toplumcu Düşün, Toplum ve Bilim, Türk Dili, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Toplumcu Düşün, Toplum ve Bilim, Çağdaş Düşünce, Sağlık ve Toplum, Lucerna, İnsancıl, Anadolu Sanat, Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni gibi pek çok dergide yer aldı.

İonna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu (1979’dan itibaren uzun yıllar başkanlık görevini üstlendi), Klasik Çağ Araştırmaları Kurumu, Türk Sosyal Bilimler Derneği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyesi, Alman Kültür Merkezi Yönetim Kurulu, Birleşmiş Milletler Türk Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Vakfı üyesi, T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Baş Müşaviri ve Türkiye İnsan Hakları Etik Komisyonu Başkanlığı gibi pek çok görevde bulundu.

ÖDÜLLERİ
 • Goethe Madalyası (1966)
 • Girit Üniversitesi Onursal Felsefe Doktoru (1966)
 • Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü (1996)
 • Hacettepe Üniversitesi Bilimde Başarı Ödülü (1994-1995-1996)
 • Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Ödülü
 • Mimoza Dergisi’nin Cumhuriyet Kadını Ödülü (1998)
ESERLERİ

Şiir:

 • Perdenin Arkası (1962).

Felsefe:

 • Max Seheler ve Nietzsche’de Trajik (1965)
 • Nietzsche ve İnsan (1966)
 • Schopenhauer ve İnsan (1967)
 • İnsan ve Değerleri: Değer Problemi (1971)
 • Etik (1977)
 • Sanata Felsefeyle Bakmak (1980)
 • Çağın Olayları Arasında (1980) Uludağ Konuşmaları: Özgürlük, Ahlâk, Kültür Kavramları (1988)
 • Yüzyılımızda İnsan Felsefesi – Takiyettin Mengüşoğlu’nun Anısına (1997).

İnceleme-Araştırma:

 • Liselerimizde Felsefe Öğretimi (1969).

Çeviri:

 • Pratik Aklın Eleştirisi (Kant’tan, 1980)
 • Ahlâk Metafizjğinin Temellendirilmesi (Kant’tan, 1981)
 • Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena (Kant’ tan, 1983).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013)

 

Paylaş