HAYATI

Şair. 10 Ocak 1956 günü Kars’ta dünyaya geldi. Şiirlerini yayınlarken soyadını kullanmadı. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü’nden mezun oldu. Emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşen İncilay Yılmazyurt, burada editör ve düzeltmen olarak çeşit yayın ve reklam kuruluşlarında çalıştı.

ESERLERİ

Şiir:

  • Sevdayla Çoğalan (1992)

ESER ÖRNEKLERİ

Bahtiyarım, Müteşekkirim: Günün Şiiri ‘İmge’

imge’ hakkındaki fikirlerini esirgemeyen şair dostlara, şiirseverlere teşekkürlerimle;

söz konusu şiirin zaaflarının, noksanlıklarının farkındayım, fakat her zaman eğilimim bir şiirin yazıldığı gibi kalması yönünde olmuştur.. biçim ve kurgusunu şiir kendi getirmesine rağmen dili belli bölümlerde özellikle böyle amaçlanmıştı..

‘imge’nin varlık sebebi çok değerli bir içsel tecrübeye, altyapısı ise arayışla geçen bir ömrün birikimine dayanmaktadır..

denebilir ki şiirin tamamına yakını kendini yazdırmıştır. daha sonra da elbette kuyumcu özeni ve emeği.. yapabildiğimce..

tüm bölümlerin kesintisiz ve hızla yazılması birkaç günü geçmediyse de şiir altındaki süreç daha uzun görünmekte, çünkü tecrübeden sonra ve yayınlamadan önce konu üzerine çok fazla düşünmem, hawking’in iki kitabını okumam, kendi içimde tartışmam gerekti..aylar ve aylar boyunca.. bu çabalar sırasında, bilgi aşığı babama ithaf ettiğim, ‘imgeden kurama’ adlı bir de metin doğdu..

‘imge’nin konuşulması ve irdelenmesi beni bahtiyar etmektedir.. dilerim zamanla, arzuladığım anlaşılırlığa ve kendisinden umut ettiğim işleve de ulaşır..

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Paylaş