HAYATI

6 Ağustos 1940 günü İstanbul’da dünyaya geldi. Bedia Hanım ile Edirne eski milletvekillerinden olan hekim Mehmet Enginün’ün kızıdır. 1950 yılında Ankara Sarar İlkokulu ve 1959’da Ankara Kız Koleji’ni bitirdikten sonra 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı okulda “Tanzimat Devrinde Shakespeare, Tercüme ve Tesirleri” adlı tez çalışması ile 1968’de doktora eğitimini tamamladı. 1974’te “Halide Edib Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi” teziyle doçent, 1984 yılında ise profesör oldu. Bir süre ABD’de Columbia Üniversitesi’nde çalışmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi’ndeki görevini 1984’e değin sürdürdü. Daha sonra profesör olarak Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne atandı. 1991 yılında Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdürü oldu.

Varlık dergisinde 1952 yılında yayımlanan ilk yazısı E. Welty’nin “Satıcının Ölümü” adlı eseri üzerineydi. Yazıları Hisar, Türk Edebiyatı, Türk Dili, Milli Kültür, Dergah, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Türk Kültürü, Türklük Araştırmaları Dergisi ve Erdem gibi çeşitli dergilerde yayımlandı. İnci Enginün, Türk Dili üzerine yapmış olduğu çalışmaları ile adından söz ettirdi. Araştırmalarının yanı sıra İngilizce dilinden çevirileri ve oyunları da bulunmaktadır.

İnci Enginün, Türk Dil Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Derneği, İLESAM, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve ARIT Türk Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği üyesidir.

İnci Enginün, 1981’de “Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal” adlı kitabıyla Türkiye Millî Kültür Vakfı Ödülünü aldı. 1992 yılında “Mukayeseli Edebiyat”, 2000 yılında “Araştırmalar ve Belgeler” adlı eserleriyle de Türkiye Yazarlar Birliği tarafından tenkit dalında iki kez Yılın Yazarı seçilmiştir.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Halide Edip-Y. Kadri-F. Rıfkı-M. Asım: İzmir’den Bursa’ya (1974), 100 Büyük Edip Şair (1975), Halide Edip Adıvar (1975), Tanzimat Devrinde Shakespeare Tercümeleri ve Tesiri (1976), Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi (1978), Tanzimat Devrinde Shakespeare (1979), Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları (1983), Millî Mücadele’de Türk Kadını (M. Cunbur, C. Özdemir ile, 1983), Abdülhak Hamid Tarhan (1986), Cenap Şahabettin (1989), Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız (Z. Kerman, Selim İleri ile, 1998), Araştırmalar ve Belgeler (2000), Mehmet Kaplan / Hayatı ve Eserleri (Z. Kerman ile, 2000), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (2001), Cenap Şahabettin / Evrâk-ı Leyâl (Cenap Şahabettin’in Ali İhsan Barlas tarafından derlenen şiirleri, inceleme, G. Barlas ile, 2001), Bir Sığınak Olarak Kitap ve Edebiyat (2001)

DERLEME-YAYINA HAZIRLAMA: Kenan Hulusi-Hikâyeleri (1973), Halide Edip Adıvar – Kerim Usta’nın Oğlu – Heyula (1974), Halide Edip Adıvar-Kubbede Kalan Hoş Sada (1974), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (5 cilt, M. Kaplan, B. Emil, Z. Kerman ile, 1974-1989), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi / Atatürk Devri Türk Edebiyatı (2 cilt, M. Kaplan, Z. Kerman, N. Birinci, A. Uçman ile, 1981), Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal (2 cilt, M. Kaplan, B. Emil, N. Birinci, A. Uçman ile 1981), Abdülhak Hamid Tarhan-Bütün Şiirleri (3 cilt, 1979-1982), Ahmet Haşim Bütün Şiirleri (Z. Kerman ile, 1983), Cenab Şahabettin’in Bütün Şiirleri (M. Kaplan, B. Emil, N. Birinci ve A. Uçman ile, 1984), Ömer Bedrettin Uşaklı – Bütün Eserleri (1988), Mehmet Kaplan’dan Seçmeler (Z. Kerman ile, 2 cilt, 1988), Ahmet Hamdi Tanpınar-Bütün Şiirleri (1989), Cahit Sıtkı Tarancı-Evime ve Nihal’e Mektuplar (1989), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (5 cilt, M. Kaplan, B. Emil, Z. Kerman ile, 1974-1989), Tahsin Nahit-Kösem Sultan (1990), Ahmet Haşim’in Bütün Eserleri (Z. Kerman ile, 4 cilt 1991), Ahmet Midhat Efendi’nin Tiyatroları (1990), Mukayeseli Edebiyat (1992), Ali’ye Mektuplar (Mehmet Kaplan, Z. Kerman ile, 1992), Abdülhak Hamit’in Hatıraları (1994), Abdülhak Hamit’in Mektupları (1995), (İ. Parlatır, Z. Kerman, O. Okay, K.Yetiş, N. Birinci ile): Güzel Yazılar: Oğuz’dan Bugüne ( 1996), Güzel Yazılar: Kısa Oyunlar (1996), Güzel Yazılar: Hikayeler1-2 (1996), Güzel Yazılar: Gezi ve Anı (1997), Güzel Yazılar: Mektuplar (1997), Güzel Yazılar: Röportajlar (1997), Güzel Yazılar: Şiirler (1997), Güzel Yazılar: Romanlar (1999), Güzel Yazılar: Denemeler (1999), Lüsyen Hanım’dan Abdülhak Hamid’e Aşk Mektupları (1997), Ahmet Midhat Efendi Bütün Oyunları (1998), Abdülhak Hamit Tarhan-Tiyatroları 1 (Sabr u Sebat / İçli Kız / Liberte / Yadigâr-ı Harb 1998), Abdülhak Hamit Tarhan – Tiyatroları 2 (Cünun-ı Aşk / Yabancı Dostlar 1998), Abdülhak Hamit Tarhan – Tiyatroları 3 (Dühter-i Hindu / Finten, 1998), Abdülhak Hamit Tarhan – Tiyatroları 4 (Eşber / Sardanatal, 2000), Abdülhak Hamid Tarhan’ın Tiyatroları V (Endülüs Oyunları, 2002), Abdülhak Hamid Tarhan’ın Tiyatroları VI (Kanbur, 2002), Abdülhak Hamid Tarhan’ın Tiyatroları VII (Macerayı Aşk / Nesteren / Zeynep / Hakan, 2002).

 

 

 

 

 

Paylaş