HAYATI

Gazeteci ve yazar. 1925 yılında Aydın’da dünyaya geldi. 21 Haziran 2010’da İstanbul’da yaşama veda etti. Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde toprağa verildi. Karikatürist Turhan Selçuk kardeşidir. İlkokulu İstanbul’da okudu, ortaöğrenimini Adana Erkek Lisesi’nde tamamladı (1944). İÜ Hukuk Fakültesi’nden 1950’de mezun oldu. İki yıl avukatlık yaptıktan sonra basın hayatına girdi. İlk yazıları 41 Buçuk adlı mizah dergisinde görüldü (1952). Kardeşi Turhan Selçuk ile birlikte yönetimine katıldıkları Dolmuş adlı mizah dergisinde yazmaya başladı. 41 Buçuk, Karikatür, Taş Karikatür, Akbaba mizah dergilerinde ve Akşam, Tanin, Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı, Yön ve Kitaplar dergilerinde yazılar kaleme aldı. 1963’ten bu yana Cumhuriyet gazetesinde yazıyor. Anı, belgesel ve incelemelerinin yanı sıra Selahattin Yurtoğlu’nun anılarından hareketle Kurtuluş Savaşı’nı konu alan Yüzbaşı Selahattin’in Romanı adlı iki ciltlik bir roman kaleme aldı.

ESERLERİ

Deneme-İnceleme:

 • Mustafa Kemal’in Saati (1969)
 • Yeni Krallar Yeni Soytarılar (1976)
 • Atatürkçülüğün Alfabesi (1981)
 • Ağlamak ve Gülmek (1982)
 • Düşünüyorum Öyleyse Vurun (1984)
 • Görülmüştür (1986)
 • İşbitiren Ekonomi: Liberalizm Devlet Müdahalesi ve 24 Ocak (1986)
 • Japon Gülü (1989)
 • Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik (Gencay Şaylan ve Şenay Kalkan ile, 1991)
 • Duvarın Üstündeki Tilki (1995)
 • İskele Sancak: Sağ Sol Şeriat (1996)
 • Enel Hakk’ın Hakkı (1998).

Gezi:

 • Güzel Amerikalı (1967)
 • Uzak Komşu Rusya’dan Gezi Notları (1967)
 • Sovyetler İran Amerika İzlenimleri (1976).

Anı:

 • Ziverbey Köşkü (1987).

Roman:

 • Yüzbaşı Selahattin’in Romanı (belgesel roman, 2 cilt: 1973-75).

ESER ÖRNEKLERİ

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN ALFABESİ’NDEN

Kişileri yaşadığı çağın toplumsal koşullarına göre değerlendirmek, bilim yasasının gereğidir. Bu yasaya uyulmadıkça kişileri tanıyamayız. Sokrates’in kölelik düzeni ortamında yargılanıp ölüme mahkum edildiğini bilmeliyiz. Diderot’yu anlamak için 1789 devrimine gebe fransız toplumundan haberimiz olmalı. Puşkin’i yarı köleci Rusya’da insan hak ve özgürlüklerinin cazibesine kapılmış aydınlar arasına yerleştirmeliyiz. Spartaküs,Pugaçev,Danton,Musolini,Ho Şi Min,Balzak,Ruzvelt….ister siyasi lider olsun, İster ihtilâlci, İster sanatçı; İnsanoğlu yaşadığı çağıdan ve toplumdan soyutlanarak değerlendirilemez. Atatürk’te bu yasaya bağımlıdır.

Atatürk Sarayı dilini yıktı, Halk diline yol verdi. Dil toplum ürünüdür. Toplum doğanın bir parçasıdır. İnsan doğa yasalarını sonradan keşfederek bilimi yarattı, tekniği geliştirdi; bilim ve tekniği kullanarak doğayı değiştirmeye yöneldi. Yalnız doğayı mı? Toplum değişim yasalarını da öğrendikten sonra toplum düzenini değiştirmeye kalkan insan değil midir. Çağımızın devrimciliğin de bu anlayış yatar.

KAYNAKÇA: Necatigil, İsimler, 324; Kurdakul, Sözlük, 533; Karaalioğlu, 481, İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006), İlhan Selçuk Vefat Etti (Gazeteler, 21.06.2010).

Paylaş