HAYATI

Felsefeci ve yazar. 11 Ekim 1921’de Trabzon’a bağlı Sürmene ilçesinde dünyaya geldi. 9 Aralık 2003’te İstanbul, Küçükyalı’da yaşama veda etti. Fatma Hanım ile esnaf Mustafa Batuhan’ın oğludur.

İlkokulu Sinop’ta, orta ve liseyi parasız yatılı olarak Kastamonu Lisesi ve İzmir Erkek Lisesi’nde tamamlayan Hüseyin Batuhan, 1943’te İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İÜEF Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra bir süre İÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda Fransızca okutmanlığı ve Kars’ta felsefe öğretmenliği yaptı. 1949’da İÜEF Felsefe Bölümü’ne sistematik felsefe asistanı olarak çalışmaya başladı. Ardından “Kierkegaard’da İroni ve Humor Kavramı” teziyle doktor, Batı’da Tolerans Fikrinin Gelişmesi tezi ile de doçent oldu. ODTÜ (1966), Münih, Oxford ve Salzburg üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı; 1978’de emekliye ayrıldı. Ölümüne kadar İstanbul’da yaşadı.

Hüseyin Batuhan, deneme ve makaleleri Hareket, Sosyoloji ve Felsefe Arkivi dergilerinde, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yayımlandı. Büyük Çınar adlı oyunu 1961’de İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynandı. Tiyatroyla da ilgilenen Batuhan Türk Dil Kurumu üyesiydi. Yazar, 1962’de “Batı’da Tolerans Fikrinin Gelişmesi” adlı çalışması ile Türk Dil Kurumu Bilim Ödülünün sahibi oldu.

ESERLERİ

Oyun:

 • Büyük Çınar, Ank.: MEB, 1962

Felsefe:

 • Batı’da Tolerans Fikrinin Gelişmesi, İst.: Anıl, 1959
 • Modern Mantık, (Teo Grünberg’le) Ank.: ODTÜ, 1970
 • Bilim ve Şarlatanlık, İst.: YKY, 1993
 • Bilim, Din ve Eğitim Üzerine Düşünceler, İst.: YKY, 1997
 • Uğur Felsefe Öğreniyor, İst.: Bulut, 1998
 • Semiyotik, Fanatizm ve Tolerans, İst. Nobel Tıp, 2007

Çeviri:

 • Teodicee Denemeleri (İmanla Aklın Uygunluğu Üzerine, G. W. Leibniz’den, 1946)
 • İnsan, İnsanın Nereden Geldiği (Arnold Gelen’den, 1954)
 • Tarihte Gelişme ve Krizler (Erich Rothacker’den, 1954)
 • Varoluş Felsefesi Üzerine (Jaochim Ritter’den, 1954)

Anı:

 • Bir Zamanlar Bir Turan Vardı, İst.: İş Bankası, 2001
 • İspanya’da Bir Şato: Bir Düşünürün Hatıraları, İst.: Bulut, 2002
 • Sevgili Ölülerim, İst. Bulut, 2002

KAYNAKÇA: BF (9 Nisan 1999); “Batuhan, Hüseyin”, TDEA, I, 355; Kurdakul, Sözlük, 119; Karaalioğlu, 96, Ece Özdemir / Hüseyin Batuhan Kaybettiği Eşini ve Yaşadıklarını Anlatıyor – ‘Bir Zamanlar Bir Turan Vardı’ (Cumhuriyet Kitap, 11.7.2002), Aslı Örnek / Turan’ın En Mutlu Yılları (Radikal Kitap, 28.7.2002), TBE Ansiklopedisi (c.1, 2001), İş’te Kitap (Bahar 2002), İspanya’da Bir Şato-Bir Düşünürün Anıları (Cumhuriyet Kitap, 28.3.2002)

Paylaş