1900 yılında Deyrizof/Suriye’de dünyaya geldi. 26 Kasım 1977’de İstanbul’da hayatını kaybetti. İlk ve ortaokulu doğduğu şehir olan Deyrizof’ta bitirdi. Budapeşte Güzel Sanatlar Okulundan mezun oldu. Bu okulda öğrenciyken ünlü Türkolog ve folklor araştırmacısı Ignachi Kunoş’tan dersler aldı.

Yurda döndükten sonra bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla Milli Mücadele’ye katıldı. Cumhuriyet’in ilanından sonra Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Sakarya ve İstanbul’da ilkokul öğretmenliği yaptı. 1934 yılından sonra Ankara Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevinde bulundu. 1943 seçimlerinde milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Türkiye Sivil Emekliler Derneğinin başkanlığını yaptı.

Dağlıoğlu’nun ilk yazıları Isparta vilâyet gazetesinde (1923-1928) yayımlandı. Halkevi dergileri arasında önemli yerleri olan Halk Bilgisi Haberleri (Ankara 1929-1931 ve İstanbul 1933-1942) başta olmak üzere Ün (Isparta), Çorumlu (Çorum), Başpınar (Gaziantep), Yeni Türk (Eminönü), Uludağ (Bursa), Kaynak (Balıkesir) ve Ülkü (Halkevleri Genel Merkezi, Ankara) gibi gazete ve dergilerde tarih, sanat tarihi ve folklor konularında yazılar yazdı.

ESERLERİ

Şemseddin Sami Hayatı ve Eserleri (1934), Miladî XVI. Hicrî X. Asırda Antep (2 cilt, 1937-39), Miladî XVI. Hicrî X. Asırda Gaziantep Köyleri (1938), Halep’in En Eski Tarihi (1937), Onaltıncı Asırda Bursa 1558-1589 (1940).

Paylaş